Gå til sidens hovedinnhold

Denne ble ulovlig revet - kan få 160 000 i bot

Artikkelen er over 6 år gammel

KRAGERØ: Bygningssjefen i Kragerø mener det bør reageres på den ulovlige rivingen av Jernhuset på Helle.

Det var i november i fjor at selskapet Vafos industrieiendom sørget for å få revet stålbygningen over Helleveien, som i sin tid ble satt opp som beskyttelse under taubanen som gikk over. Taubanen ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet, for å transportere tremasse fra Vafos bruk til utskipningshavna på Strand.

Ifølge daglig leder Morten Halvorsen i selskapet Hellik Teigen AS ble bygningen revet fordi det var i så dårlig forfatning, at det var til fare for trafikken som passerte under. Han har også vist til at Fylkesmannen for noen år tilbake kom med et pålegg til de tidligere eierne om å rive bygget, i henhold til Taubaneforskriften.

Hellik Teigen AS er en del av konstellasjonen som kjøpte Vafos bruk etter konkursen for snart to år siden.

BER OM RÅD

Ifølge bygningssjef Per Arstein hadde Jernhuset en industrihistorisk verdi. Både som en dokumentasjon av taubanedriften, og fordi noen spesielle mastefester på bygningen var rester av tidligere tiders telefonlinjer. Arstein mener at rivingen var ulovlig, fordi det ikke ble søkt om tillatelse i forkant. Han påpeker dessuten at selskapet som sto for rivearbeidet, heller ikke hadde offentlig godkjent ansvarsrett.

Vanligvis fatter administrasjonen selv vedtak om såkalt overtredelsesgebyr i slike saker. Men fordi  dette er den første saken der det vurderes å skrive ut overtredelsesgebyr for ulovlig riving av et verneverdig bygg, mener bygningssjefen at saken er så prinsippiell at han ønsker bygningsrådets vurdering.

STERK ANBEFALING

Arstein antyder at det kan være aktuelt å ilegge et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner for rivingen og 10 000 kroner for at arbeidet ble utført av et foretak uten godkjent ansvarsrett.

- Det anbefales sterkt at ulovlige arbeider etter plan- og bygningslovgivningen følges opp, og at overtredelser også får økonomiske konsekvenser når forholdene tilsier dette. I dette tilfelle anbefales det et reaksjonsmønster etter forutsetningene for ulovlige arbeider som har medført uopprettelig skade, samt for gjennomføring av arbeider uten bruk av godkjent foretak, skriver Arstein i saksframlegget til bygningsrådets møte i neste uke.