Gå til sidens hovedinnhold

Ble drevet i generasjoner - nå er bedriften konkurs

Artikkelen er over 6 år gammel

KRAGERØ: Eieren av Helle jernindustri i Kragerø har meldt oppbud til tingretten.

Bedriften, som har vært drevet av samme familie i flere generasjoner innerst i Hellefjorden, er blant annet kjent for produksjonen av sine rekkverk i smijern.

Navnet på bedriften ble for øvrig byttet til Telemark stål AS for bare noen få dager siden. Helle jernindustri var heleid av selskapet KI-holding AS, som igjen er heleid av Kåre Isaksen. Han var både daglig leder og styreleder i Helle jernindustri da oppbudsmeldingen ble levert til Nedre Telemark tingrett mandag.

- SLITT LENGE

Skiensadvokat Øystein Malmgren er oppnevnt som bostyrer i forbindelse med konkursen.

- Oppbudet kommer som en følge av at eieren har funnet at fortsatt drift ikke er økonomisk forsvarlig. Bedriften har slitt i flere år, og det var vel ikke tegn til lys i tunnelen, sier Malmgren.

Han kjenner ikke til at det er konkrete planer om at virksomheten blir startet opp igjen i en eller annen form.

- Det er for tidlig å si noe om krav i boet og verdier som ligger der. Så langt ser dette ryddig og greit ut, sier Malmgren.

Ifølge advokaten eies eiendommen der Helle jernindustri drev sin produksjon av et eget eiendomsselskap. Også eiendomsselskapet er heleid av KI-holding AS.

OMSTILLING

Det foreligger ikke godkjent 2014-regnskap for Helle jernindustri/Telemark stål AS. 2013-regnskapet viser driftsinntekter på snaut 7,8 millioner kroner, og et resultat før skatt på 52 000 kroner.

I selskapets årsrapport for 2013 går det fram at ledelsen av selskapet har forsøkt å omstille driften, med fokus på bedre inntjening. Ifølge årsrapporten gjennomførte bedriften en nedbemanning fra sju til fire ansatte rundt årsskiftet 2013/2014, som en følge av at noen produktgrupper ikke var lønnsomme.

Revisorrapporten i forbindelse med 2013-regnskapet påpeker at selskapets aksjekapital var tapt, og at regnskapet viste en underbalanse på drøyt 200 000 kroner. Revisor mente den gang at det forelå en vesentlig usikkerhet rundt selskapets evne til videre drift.

Fristen for å melde inn krav i boet er satt til 3. juli. Første skiftesamling holdes 4. august.

TA har ikke lykkes å få kommentarer fra Kåre Isaksen.

I slutten av mai i år ble for øvrig selskapet Tunnel og brosikring AS registrert i Foretaksregisteret, med Kåre Isaksen som daglig leder og styreleder. Selskapet skal ifølge registreringen drive med reparasjon, vedlikehold og bygging av bruer og tunneler – i tillegg til jernarbeid. Selskapet er etablert med en aksjekapital på 50 000 kroner.