Det er informasjon fra kirkeverge Johnny Stene som også har sendt ut en pressemelding. Han synes det er flott å oppleve at kommunen på kort varsel kan mobiliserte på denne måten.

Næringslivet og senteret

– Et samlet Siljan går sammen om å arrangere støttekonsert for Ukraina. Det mobiliseres bredt, der inntektene tilfaller Kirkens Nødhjelp sitt arbeid i Ukraina, opplyser Stene.

Kirken i Siljan står bak arrangementet sammen med kommunen, næringsforeningen og nærmiljøsenteret.

Stor spennvidde

Det er altså mange aktører fra Siljan vil opptre, disse er:

Sondre Stordalen, Erik Norheim, Ingvild Hogstad, årets konfirmanter, Skolemusikken i Siljan, Lene Enggrav, Hans Edvard Uleberg, Tone Vestgarden, Jan Erik Skilbred, Steffen Stordalen, Gudbjørn Bordøy, Øydis Strandgård, Johnny G. Stene og Nils Terje Sneltvedt – pluss prest Dennis Larsen og konferansier Morten Nystad.

– Programmet vil være preget av stor spennvidde med mange kulturelle innslag.

I tillegg vil Line Vettestad komme og fortelle om arbeidet til Kirkens Nødhjelp i Ukraina.

Kirkens Nødhjelp er en norsk felleskirkelig humanitær organisasjon. Den har fokus på katastrofehjelp, utviklingsarbeid og påvirkning av holdninger og beslutninger.