Miljøagentene i Grenland har rundt 100 medlemmer, og står bak ønsket om at Porsgrunn skal bli en plastfri kommune.

«Det er skremmende å Iese og høre om fugler, dyr og fisk som får så mye plast i seg at de dør. Det er vi som skal ta over jordkloden i framtiden, så vi har rett til å si ifra og å bli hørt», skriver miljøagentene i et brev til politikerne.

Voksenkontakt Kristian Leerstang Sørensen forteller at barnas utfordring til politikerne kan se ut til å bære frukter: Rådmannen i Porsgrunn legger nå opp til at det skal lages en handlingsplan for unødvendig bruk av plast, og plast på avveie.

– Vi håper å redusere plastforbruket i kommunen, og ønsker at politikere går foran. Også i innkjøpsavtaler ønsker vi at kommunen tenker over å redusere plastforbruket, sier Sørensen.

Får konsekvenser

Sørensen understreker at plast i seg selv ikke er farlig, men når det havner på avveie kan det få store konsekvenser for natur og miljø.

– Vi ønsker ikke bruke av plastartikler i byen, og unødvendig bruk av engangsartikler som plastkopper, sugerør og plastbestikk vil vi kutte ned på.

Rådmannen foreslår å sette av 50 000 kroner til å lage en plast-plan for kommunen.

– Vi er fornøyd med at saken kommer opp i formannskapet, men litt misfornøyd at ikke Miljøagentene selv får komme å legge fram saken for politikerne i Porsgrunn, sier han.

Sørensen sitter selv i bystyret for Senterpartiet, men uttaler seg her som voksenkontakt for Miljøagentene.

– Kan høres vanskelig ut

«Hvis et land som Frankrike klarer å bli plastfri, bør i alle fall lille Porsgrunn få det til! Miljøagentene vil at vi skal slutte å lage mer ting av plast. Vi skjønner at det kan høres vanskelig ut, men vi synes det er viktig at dere politikere får vite om våre tanker om miljøet» skriver Miljøagentene i brevet til politikerne.

De unge agentene mener Porsgrunn kommune bør se over plastregnskapet når de gir støtte til forskjellige prosjekter.

– Miljøagentene vil at det skal lønne seg å bruke andre materialer enn plast, derfor vil vi at Porsgrunn ikke skal gi penger til prosjekter som ikke sorter plast eller som bruker ting som plastkopper som lett kan erstattes med mer miljøvennlige alternativer.

Særlig utenfor sentrum er det få muligheter til å kaste fra seg søppel på riktig måte, påpeker de.

– Miljøagentene er ofte ute og plukker søppel. Vi synes det er fælt at det ikke er søppelbokser utenom sentrum, og mener at i alle fall alle busstopp i kommunen må ha det. Søppel på bakken er farlig for dyrene på land og er ikke fint å se på heller. Dessuten flyr plast og annet søppel med vinden og kan havne i havet.

Rådmannen går nå inn for at kommunen skal lage en handlingsplan med tiltak for å redusere kommunens plastbruk, tilførsler av plast og mikroplast til sjø og vassdrag. Dersom politikerne i formannskapet er enig i dette, bevilger de 50 000 kroner til arbeidet torsdag.