Hauk AS og B Sveinsson AS ønsker å slå seg sammen

Av

SKIEN: De to Telemark-baserte entreprenørbedriftene Hauk AS og B Sveinsson AS ønsker å slå seg sammen.

DEL

Administrerende direktør Fredrik Lillefjære i Hauk AS bekrefter det pågår fusjonsforhandlinger og at selskapets revisor nå regner på verdiene for å komme fram til et bytteforhold på aksjene i et nytt selskap.

- Vi ønsker å få kraftigere muskler og bli en mer komplett leverandør på betong og grunnarbeider. En fusjon gir oss også en større maskinpark slik at vi kan påta oss større entrepriser, sier Lillefjære til TA.

Han regner med at fusjonen er gjennomført over sommeren.

Kjøpte halve Hauk AS

I mai 2019 skrev TA at de to investorkameratene Kai Evensen og Jarle Andengaard Hansen hadde kjøpt halvparten av aksjene i Hauk AS. Selger av aksjene ble opplyst være Merethe Hauk som eide aksjene gjennom heleide Merethe Holding AS. Fredrik Lillefjære eier den andre halvparten gjennom Lillefjære Invest AS.

– Hauk AS har vært vår samarbeidspartner i mange år innenfor vann, vei og kloakk både på Rauland og i Grenland da Merethe Hauk kontaktet oss om vi ønsket kjøpe oss inn takket vi ja, sa Kai Evensen den gang til TA. Kai Evensen og Jarle Andengaard Hansen ble valgt til styremedlemmer i Hauk AS den 8 oktober 2019 selv om aksjene da ikke var overført til deres selskap Telemark Forvaltning AS.

Ved utgangen av 2019 var Merethe Holding AS og Lillefjære Invest AS fremdeles eiere av Hauk AS på 50/50 basis. Det viser en utskrift fra aksjonærregisteret.

På spørsmål om Telemark Forvaltning AS har ambisjon om å bli medeiere i det fusjonerte selskapet svarer Kai Evensen.

– Vi får se hvordan verdsettelsen blir i et fusjonert selskap. Ingenting er avklart.

Selskapene

Hauk AS omsatte i 2018 for nesten 50 millioner kroner og fikk en million kroner i resultat før skatt. Selskapets totalbalanse var på 52 millioner kroner og følgelig omkring 3,5 ganger større enn i B Sveinsson AS. Dette selskapet hadde i 2018 driftsinntekter på 40 millioner kroner og fikk 1,9 millioner kroner i resultat før skatt. Birger Sveinsson er eier.

– Sammen vil vi omsette for 100–120 millioner kroner og ha omkring 60 ansatte, sier Fredrik Lillefjære.

Artikkeltags