Har vært stengt i over et halvt år - nå vil lokalbefolkninga selv overta

Sagodden kro på Neslandsvatn har vært stengt siden januar, og selv om stedet har vært ute til salgs, så har ingen nappet på det. Nå kan en aksjon blant lokalbefolkningen bli redningen og gi nytt liv til kroa. Boenheter i tilknytning til stedet kan bli solgt hver for seg.