Gå til sidens hovedinnhold

Har tro på at fastleger vil søke seg til byen

SKIEN: – Jeg har stor tro på at Skien kommune vil legge til rette for oss erfarne fastleger og skape rammer slik at nye fastleger søker seg til byen, spørsmålet er bare om de gjør det raskt nok.

Det uttaler Else W. Nygård, hovedtillitsvalgt for fastlegene i Telemark og selv fastlege i Skien.

Utgangspunkt er saken som skal opp i helseutvalget i Skien kommune: «Plan for legetjenesten i Skien kommune 2022-2025».

Vondt til verre

– Det må handles nå, og i saken legges det fram grundig dokumentasjon som beskriver i tørre fakta hvor ille fastlegekrisen er. Det er gått fra vondt til verre i Skien som i resten av landet for oss fastleger, sier Else W. Nygård.

Så ille er situasjonen, mener hun, at det snakkes mer og mer om kollaps av fastlegeordningen over hele landet.

– Det er få eller ingen leger som søker ledige stillinger eventuelt vikariater – og flere fastleger slutter.

Ønsker ikke stafettordning

Hovedtillitsvalgte er tydelig på at ingen ønsker seg en stafettordning med stadig nye vikarer i en fastlegepraksis.

– Gullet i fastlegeordningen er kontinuiteten overfor våre pasienter og portvokterrollen mot spesialisthelsetjenesten.

Ledige hjemler

W. Nygård opplyser om at det er fire ledige hjemler i Skien kommune og at fem leger er sykemeldte; to er langtidsvikarer, én stilling dekkes av vikarbyråer og én lege er i svangerskapspermisjon.

– Bruken av vikarbyrå øker, og det er dyrt for kommunen og ikke det beste for pasientene.

Større belastning i Skien

Sandefjord kommune og Larvik kommune er i gang med tiltak.

– Det er viktig at Skien kommune ikke ender opp som Tromsø. Det bor 21 fastleger i Tromsø som jobber i nabokommuner som gir bedre arbeidsbetingelser. Et eksempel fra Grenland er at legevaktbelastningen i Skien er større enn i Porsgrunn.

– Legevakt er pålagt overtid for oss fastleger.

I den nye planen, som tidligere er omtalt i TA, er det blant annet foreslått å etablere 11 nye fastlegehjemler innen 2024.