Har skutt mot personer tre ganger i Telemark i år - så mye trener politiet på å skyte

TELEMARK: Politiet venter med å skyte til en truende situasjon har utviklet seg til et angrep. Dermed tas viktige beslutninger under et sterkt tidspress og maktbruken rammer som regel psykisk syke og rusede menn.