Det er et kraftig lavtrykk fra vest som i morgen kommer til å føre til kraftig vind. På det verste kan det blåse opp til liten storm.

Uværet kommer i morgen ettermiddag og vil vær e frem til tidlig på kvelden.

Onsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt kraftige vindkast omkring 20 m/s i indre strøk. På kysten ventes vindkast nær 25 m/s.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød forteller at de har sendt ut et farevarsel om kraftig vind som gjelder for hele Telemark.

Sikre gjenstander

– Vinden blir såpass kraftig at vindkastene kan ta tak i løse gjenstander som hagemøbler og trampoliner som fremdeles står ute.

Granerød oppfordrer folk til å sikre sine verdier slik at de ikke blir ødelagt eller blåst av gårde.

– Varselet vi har sendt ut på gult nivå gjelder for hele Telemark, men nå har det seg jo slik at slike vindkast er et lokalt fenomen så det vil jo være områder som ikke vil merke vinden i samme grad.

Vinden vil blåse fra sør- og sørvest. Det er ved kysten og på fjellet vinden trolig vil være kraftigst.

Skredfare i fjellet

– For dem som har høstferie og er på hytta er det også greit å ta hensyn til uværet, sier Granerød.

Når det gjelder været for øvrig vil vi få en ordentlig høstdag med lavt skydekke og en god del regn i tillegg til vinden.

NVE har også sendt ut et farevarsel på gult nivå om jord- og flomskredfare. Dette varselet gjelder for fjellområdene.

I den forbindelse blir det i utsatte områder rådet til å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

– Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, heter det i rådet fra farevarselet.

Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra onsdag formiddag. Området vil få mye nedbør fra onsdag til fredag kveld.