Har sendt ut 20 varsler om bøter: - Alle har fortsatt mulighet til å unngå det

PORSGRUNN: Kommunen har intensivert arbeidet mot fett i avløpsrør og varsler nå bøter til en rekke aktører om ikke rapporter sendes inn.