Det er svaret Maren Njøs Kurdøl (Rødt) har fått fra fylkesordføreren etter en interpellasjon i fylkestinget.

Statuen vil da inngå i fylkeskommunens kunstsamling, enten den blir stående der den er eller havner ved Ibsenbiblioteket.

Finner det beroligende

- Klart det er beroligende å få vite at statuen/skulpturen av Aasmund Olavsson Vinje er og vil bli i fylkeskommunens eie og ikke kommer på private hender etter at det gamle fylkeshuset ble solgt, sier Njøs Kurdøl.

Vinje-statuen står rett nedenfor det gamle fylkeshuset i Skien.

- Har du de andre i fylkestinget på din side?

- Mitt inntrykk er at det ikke er uenighet i dette.

To løsninger

I sitt svar ser fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Senterpartiet) for seg to løsninger:

1. Skulpturen blir stående der den er.

"Det er snakk om en stor skulptur som er tilpasset sin nåværende plassering, og som hører sammen med etableringen av det første fylkeshuset, som sto ferdig i 1925 og som var tegnet av arkitekt Haldor Larsen Børve. Med den nåværende plasseringen kan skulpturen og bygget sees i sammenheng."

2. Man går i dialog med aktører i Skien sentrum for å finne en ny og alternativ plassering, for eksempel ved det nye Ibsenbiblioteket, Sølvåren.

"Om dette alternativet velges, må det avsettes midler til flyttingen av skulpturen og til et nytt fundament."

Fylkesordføreren ber fylkesdirektøren se nærmere på hvordan et eierskap kan sikres og hvilket alternativ som er det beste.

- Det er ikke utelukket at det senere vil komme en politisk sak på dette, sier Njøs Kurdøl.