Fylkestannlegen har kontaktet mer enn 30 tannleger om å jobbe i Fyresdal kommune, og fem har vært til intervju. Men de fem kandidatene har enten takket nei eller ikke blitt vurdert som egnede kandidater. Dette kommer fram i et svar fra Fylkestannlegen etter at Fyresdal kommune har ytret bekymring om tannlegesituasjonen i bygda, melder Vest-Telemark blad (VTB).

Fylkestannlege Turid Kristoffersen skriver at fylkestannlegen og klinikklederen for Fyresdal, Vinje og Seljord tannklinikk deler bekymringa til kommunen.

Vil lyse ut stillinga på nytt

– Etter oppgradering og opning av Fyresdal tannklinikk i 2018 har me hatt ei tydeleg målsetjing om å tilby innbyggarane i Fyresdal (både prioriterte pasientar og vaksne, betalande pasientar) eit godt og solid tannhelsetilbod. Dessverre har dette vist seg svært utfordrande, heter det i brevet.

I brevet fra fylkestannlegen heter det videre at pasienter i Fyresdal i denne perioden har fått tilbud om behandling ved Vinje eller Seljord tannklinikk, men at bemanningssituasjonen er krevende også der.

– Med bakgrunn i dette har me styrka bemanninga med ein ekstra tannlege ved Vinje tannklinikk, og det er lyst ut eit vikariat på 12 månader for stillinga som er delt mellom Vinje og Fyresdal tannklinikk. Dessverre har det trass talrike forsøk ikkje lukkast å få tilsett tannlege i vikariatet, heter det i brevet.

Ifølge VTB skal stillinga nå lyses ut for andre gang.