Gå til sidens hovedinnhold

Har knekt koden – vil bygge to nye røyefarmer

Telemarksrøye AS og Mads Dorenfeldt Jenssen ønsker å utvide røyeproduksjonen i Fyresvatn med to nye lokaliteter.

Per i dag driver Telemarksrøye AS en lokalitet (Gunnøyni) for røyeoppdrett i Fyresvatn. Nå ønsker selskapet å utvide produksjonen med to nye lokaliteter som hver skal få fire 60 meters ringer i omkrets med 25 meters dybde – samt ni nye merder på fem ganger fem meter.

Dorenfeldt Jenssen har allerede fått på plass intensjonsavtaler med grunneierne Gunnar Høyland og Anne Berit Libjå om å benytte seg av de aktuelle områdene.

Søknaden har gått gjennom det første nåløyet.

– Fyresdal kommune er positiv til å legge inn to nye lokaliteter for akvakulturanlegg i Fyresvatn. Plan- og miljøutvalget vedtar å sende saken om mindre endring av kommuneplanen sin arealdel ut på høring til Fylkesmannen og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark, heter det i et desembervedtak i Fyresdal kommune.

Politikerne i Fyresdal har sett at Telemarksrøye AS kan ha behov for mer areal med bakgrunn i at man må ha en viss produksjon for å få økonomi i bedriften.

Det er fylkeskommunen som er saksbehandler opp mot slike søknader. Før en eventuell godkjenning skal det blant annet undersøkes om det er miljømessig forsvarlig med to nye lokaliteter med hensyn til biologisk mangfold, forurensing av miljøet og økologiske effekter. I tillegg skal NVE, Mattilsynet og Fiskeridepartementet si sin mening.

(saken fortsetter under bildet)

197 560 røyer

I dag svømmer det 197 560 røyer i originalanlegget. Konsesjonen til Telemarksrøye AS er på 325 tonn i året, noe de aldri har vært i nærheten av.

– Vi hadde en veldig flott sesong på yngel i 2020. Det å produsere nok yngel har vært det største problemet vårt helt siden oppstarten, men nå har vi knekt koden, sier Dorenfeldt Jenssen.

Stamfisken i Fyresvatn er på mellom 100 og 150 gram og hver fisk ga bare 10 milliliter rogn. Behovet for å fylle konsesjonen er rundt 100 liter. Da sier det seg selv at det trengs større volum.

– Den opprinnelige stamfisken ble fisket i Fyresvatn og var på 100 – 150 gram og ga bare 10 milliliter rogn, men basert på denne fisken har vi nå en stor stamfiskbestand, med individ opp mot fire kilo, som kan gi nesten en liter rogn, det hjelper godt på volumet, sier røyesjefen.

– Villfisk er ikke glad i tørrfor og forer man bare med det mister man rundt 60 prosent. Derfor er vi avhengig av å stryke fisken og produsere yngel som igjen blir til stamfisk. Dette har vært en 10-årig lang og nitidig prosess – før vi knakk koden. Slik vi ser det nå vil vi oppnå ganske bra resultater om en tre års tid. 2020-yngelen trenger tre til fire år på å vokse seg til, sier han.

(saken fortsetter under bildet)

Dorenfeldt Jenssen sier de sannsynligvis vil teste ut ett av de to omsøkte anleggene før de bygger nummer tre. Den totale produksjonstiden for røye er nemlig lang – omtrent 45 måneder. Så lang tid tar det å få ei røye på 100 gram opp i 1000 gram.

– Vi har aldri vært i nærheten av å utnytte konsesjonen vår på 325 tonn stående fisk. Det Telemarksrøye AS først og fremst trenger er sikker yngeltilgang, men det mener vi nå vi har kontroll på. Om to til tre år vil vi ha volumet på plass, sier han.

Han sier det på det meste har vært 100 tonn i anlegget på Gunnøyni.

2-kilos for smått for New York

– Ideelt sett så trenger vi 400 000 yngel per anlegg i året. Det er et stykke igjen til vi er der. I fjor produserte vi 200 000 yngel til sammen, noe vi er kjempefornøyd med. Det var det vi klarte med stamfisken vi hadde.

Dorenfeldt Jenssen sier de i alle år har bedrevet utstrakt miljøovervåking av originalanlegget for å se på hvilken påvirkning de har på omverden. Dette sier han også skal gjennomføres på de to nye anleggene.

(saken fortsetter under bildet)

– Utvidelsen kommer ikke til å skje over natten–dette kommer til å ta tid. Vi har opp gjennom årene skaffet oss masse driftserfaring vi nå skal utnytte korrekt. Jeg vil anta at vi neppe når konsesjonsgrensen før tidligst i 2027, sier Dorenfeldt Jenssen.

– Hvem er kundene deres?

– Det er først og fremst de nordiske landene, men vi har også levert til mer eksotiske steder som New York og Kuala Lumpur. Til New York hadde vi en stund faste leveranser til en grossistkjede som solgte til hoteller og restauranter på Manhattan. Det var kjempekult, men problemet var at de mente røya vår var for liten selv om den kunne være på mellom 1,7 og 2,2 kilo. Alt skal være svært i Amerika, sier Dorenfeldt Jenssen og ler.

Det var før øvrig Ingeborg og Johnny Aketun som startet med røyeoppdrett i Fyresvatn.