Har ikke lyst til å garantere for E18 utbygging

GARANTI: Firefelts E18 bygges ut bit for bit. Her fra Rugtvedt i Telemark, hvor den nye strekningen åpnet 2. desember.                     
 Foto: Lars Løkkebø

GARANTI: Firefelts E18 bygges ut bit for bit. Her fra Rugtvedt i Telemark, hvor den nye strekningen åpnet 2. desember. Foto: Lars Løkkebø Foto:

SKIEN: Fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark må garantere for milliardbeløp når Staten bygger ut E18. For det gjør ikke de statlige myndighetene selv. Nå vil de diskutere det med regjering og storting.

DEL

Det er et lite paradoks. Når Staten bestemmer seg for å bygge ut riksveiene, som E18 og E134, så er det fylkeskommunene som må ta risikoen og stille opp som garantister. Det vil si risikoen for at bompengeinntektene ikke kommer inn slik man har forutsatt. De fleste bompengeinnkrevingene er på 15 år.

Så når Stortinget nå skal godkjenne utbyggingen av E18 fra Dørdal og til Tvedestrand, så er det fylkene Agder og Vestfold og Telemark som må ta risikoen. Og Vestfold og Telemark har allerede garantert for utbyggingen fra Langangen til Dørdal.

Milliardbeløp

Og det er heller ikke småpenger det er snakk om. For strekningen Dørdal til Tvedestrand, som er på 54 kilometer, så må de to fylkene garantere for 5,7 milliarder kroner. Av dette vil Vestfold og Telemark fylke stå for 2,2 milliarder kroner.

Garantien sikres med førsteprioritets pant i bomselskapets rett til å kreve inn bompenger. Garantibeløpet reduseres i takt med nedbetalingen av gjelden, det vil si bompengeinntektene.

– Er en uting

Garantiansvar på statlige veier er en uting, sier Gunn Marit Helgesen fra Høyre.

Hun, som også er tidligere leder av KS og nå nestleder, fortalte fylkesutvalget onsdag at dette med statlige garantier er tatt opp med regjeringen tidligere.

– Dette er tatt opp en rekke ganger med regjeringen. Uten at vi har kommet noen vei. Konsekvensen av å ikke gi garantier er at det blir mindre penger til vei, for staten låner ikke til den type formål, sier hun.

– Hvis ordningen skulle opphøre må vi derfor være klar over konsekvensene.

Skal ta det opp

I fylkestinget ble det vedtattet et forslag som innebærer at fylkesordføreren fikk i oppdrag å ta opp garantiordningen med regjeringen.

I forslaget som ble enstemmig vedtatt heter det også at forutsatt ny statlig politikk så forutsetter man at dette også blir gjort gjeldende for prosjekter på E39 og E18 i Agder og Vestfold og Telemark. Samt at man ber statlige myndigheter om tiltak som kan redusere bompengeutgifter for pendlere.

Artikkeltags