- Har ikke besøksforbud

SKIEN  20160315.
Terrordømte Anders Behring Breivik saksøker staten. Advokat Adele Matheson Mestad i Skien fengsel tirsdag, første dag av rettssaken hvor Anders Behring Breivik har stevnet staten for brudd på menneskerettighetene. Saken føres i fengselets gymsal som er bygget om til rettssal. 
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

SKIEN 20160315. Terrordømte Anders Behring Breivik saksøker staten. Advokat Adele Matheson Mestad i Skien fengsel tirsdag, første dag av rettssaken hvor Anders Behring Breivik har stevnet staten for brudd på menneskerettighetene. Saken føres i fengselets gymsal som er bygget om til rettssal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: Terrordømte Anders Behring Breivik har ikke blitt nektet besøk i Skien fengsel.

DEL

Det sier regjeringsadvokat Adele Matheson Mestad.

- Det har kommet forespørsler fra forskere og journalister, men det er Breivik selv som har lagt så strenge betingelser at dette ikke har blitt aktuelt, sier hun.

Ny Breivik?

Ved tre tilfeller har personer blitt nektet å besøke Brevik. Dette på grunn av deres bakgrunn som meningsfeller av terroristen.

- Blant disse kan det ligge en ny Breivik, sier Matheson Mestad.

Ett av hovedpunktene i Breiviks søksmål mot staten er at han nektes å kommunisere fritt med de personene han vil utenfor fengselet.

Matheson Mestad sa under sitt innledningsforedrag at hensynet til samfunnets sikkerhet må veie tyngre enn hensynet til Breiviks ønske om å kommunisere med meningsfeller.

-Hans brev har gitt et godt innblikk i hans tankegods gjennom soningstiden, sa Matheson Mestad.

4000 brev

Breivik har under perioden han har sittet i Skien sendt over 4000 brev. Om lag 80 prosent av disse betegnes som private. 15 prosent av brevene har blitt stoppet i fengselets brevkontroll.

Flere av de Breivik skal ha utvekslet brev med er kjente høyreekstreme skikkelser i utlandet.

- Begrensningene knytter seg til personer som har skrevet til ham etter at han ble fengslet for terror, sier Matheson Mestad og legger til at Breivik har en sterk stilling i høyreekstreme miljøer.

Ifølge en rapport skal Breivik være veldig populær i høyreekstreme miljøer i Russland.

Kan inspirere

Hun mener Breivik kan inspirere andre til å utføre angrep på egen hånd, og viste i retten tirsdag blant annet til en sak fra Polen, der en mann inspirert av Breivik ble avslørt før han fikk sprengt en bombe på fire tonn utenfor nasjonalforsamlingen.

– Han kan inspirere personer uten nettverk til å gjennomføre angrep. Det er angrep som er vanskelige å avverge, advarte Mestad.

Advokaten fastslo dessuten at soningsforholdene til Breivik også må ses i sammenheng med PSTs åpne sikkerhetsvurdering for 2016, der de skriver at høyreekstremisme er på fremmarsj i Europa.

– Breivik bruker nettet aktivt. Det er en sentral egenskap ved ham og hans tilhengere som mottakere. Mye forskning viser at sosiale medier har stor betydning for rekruttering og radikalisering. Ett av formålene med brevkontrollen, er jo at budskapet han har blir spredt til nettsteder og blogger. Vi har erfart at hans budskap når raskt ut på ulike forum når det når ut, sa Mestad.

Saken oppdateres.