– Så det er veldig bra at TA setter fokus på dette. Jeg tok opp saken med kommunen for mange år siden, og fikk det samme svaret da, at prosjektet dessverre foreløpig ikke er prioritert. Men dette skulle vært ordnet samtidig med at Grenlandssenteret ble bygget, så dette er dårlig prioritering fra kommunens side. Vi har selv vært med på å hjelpe rullestolbrukere som har satt seg fast der, sier en mann som bor i området.

Han synes det er kjedelig at kommunen har latt dette ligge i så mange år.

– Det kan ikke være så vanskelig å få asfaltert og få til en gangvei der. Trafikken på veien er økende og det er trasig at rullestolbrukere ikke kan benytte undergangen, mener mannen.

Var på befaring

Som nylig omtalt i TA, så var det en annen skiensmann som tok nylig kontakt med TA og med Norges Handikapforbund i Grenland, angående den nevnte gangveistubben, som går opp fra undergangen under Klyvevegen, fra GS-senteret.

På butikksiden er gangveien asfaltert, men på den andre siden, mot Nybergåsen nord, mangler det asfalt, og her er det kun hardpakket gjørme/jord og litt pukk.

Anne Iversen, som er leder i Norges Handikapforbund i Grenland og medlem i tilgjengelighetsutvalget i Norges Handikapforbund region Oslofjord vest (Vestfold og Telemark fylke og gamle Buskerud), dro nylig på befaring på stedet. Med seg hadde hun Vibecke Selliken, som er nestleder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Skien og styremedlem i Norges Handikapforbund (NHF) region Oslofjord Vest, samt Anne Beate Stokken, som er styremedlem i Norges Handikapforbund i Grenland og medlem i tilgjengelighetsutvalget. Og TA var med under befaringa.

De konkluderte alle tre med at denne gangveien er for dårlig tilrettelagt for rullestolbrukere. De sa at hellinga er for bratt og at stien vil bli umulig å forsere med rullestol i vått vær. Både Iversen og Stokken testet bakken i rullestol, og de måtte slite litt for å komme seg opp.

– Det var skikkelig skummelt og det gikk jo bare så vidt. Her kommer du ikke opp med en vanlig rullestol, konstaterte Iversen, som mener at bakken ville blitt vanskelig å forsere med en stor og tung elektrisk rullestol.

– Den store elektriske rullestolen min graver seg veldig fort ned i sand og grus. Nå er det optimale forhold her, sier Iversen, som påpeker at stien ut av undergangen nå er hardpakket, etter langvarig tørke.

– Trenger ikke være så komplisert

Enhetsleder for veg og parkering i Skien kommune, Bjarne Skauen, sier at gs-undergangen/kulverten kom i forbindelse med bygging av ny fylkesvei (Klyvevegen).

– Dette er svært lenge siden og jeg har ikke klart å finne planer for fullføring av gang- og sykkelveg på vestsiden. En gang- og sykkelveg på denne siden ville ført veien direkte til Nybergåsen nord, hvor det er forholdsvis stor trafikk. Prosjektet ligger inne i Trafikksikkerhetsplanen for Skien. Dersom gang- og sykkelvei skal gjennomføres, må det bygges fortau videre mot Nybergvegen. Prosjektet er dessverre foreløpig ikke prioritert, opplyser Skauen i en e-post til TA.

Mannen som først tipset TA om saken, registrerte Skauens svar i TAs nettutgave, men han mener at det ikke trenger å være så komplisert.

Han mener at man bare kunne ha lagt gangveien gjennom det lille skogholtet og inn i boliggata Mellombrottet, og at man dermed slipper å lage en gangvei langs Nybergvegen.

– Mens nå som stien går opp til hovedveien, er jo konsekvensen at alle som bruker denne undergangen, voksne som barn, må opp på den veldig trafikkerte veien, hvor det ikke er fortau, sier mannen.