Har du sett dette fenomenet?

BAMBLE: Ikke så uvanlig på løvtrær, men hakket mer sjeldent på furu.