En undersøkelse utført av Norstat på oppdrag fra Frende Forsikring har tatt opp dette temaet. En spesiell ting skiller seg helt tydelig ut.

***Se hele lista lenger ned i saken***

– Feil bruk av blinklys er på en klar førsteplass. Det irriterer 1 av 3 bilister mest, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Men på spørsmål om hvilke kjøreregler nordmenn selv synes er vanskelig, er det få som svarer nettopp dette med blinklys.

– Bare to prosent sier at de sliter med reglene om blinklys. Da kan jeg ikke se noe annet svar enn at altfor mange av oss ikke gidder å bruke det. Det skaper irritasjon og usikkerhet hos andre bilførere, sier Ytre-Hauge.

Så mange brukte ikke blinklys her – det får trafikklæreren til å reagere: – Egoistisk!

Trafikkfarlig

At man kan reglene, men ikke bruker dem, synes fagsjefen er skremmende. Han er klar på at det kan skape farlige situasjoner om du blinker feil eller unnlater å blinke.

– Andre bilister aner ikke hvor du skal eller hva du som sjåfør har tenkt å gjøre. Derfor må du gi tydelige og riktige signaler. Hvis du plutselig svinger av, skifter fil eller blinker motsatt vei av det du skal kan det smelle skikkelig, sier Ytre-Hauge.

1 av 3 sier i undersøkelsen at de tuter på andre trafikanter.

– Et klart uttrykk for irritasjon bak rattet, men å tute på andre er sjelden konstruktivt. Med mindre det er et vennligsinnet lite signal for å minne bilen foran om at trafikklyset er blitt grønt, er det sjelden spesielt hjelpsomt å tute, fastslår Ytre-Hauge.

Mobilbruk provoserer

På andreplass på irritasjonstoppen følger bilister som driver med andre ting mens de kjører.

– Dette er oppskriften på å havne i en ulykke og et poeng som gjør meg urolig. Når du kjører, skal oppmerksomheten være på veien og trafikkbildet, sier motorfagsjefen i Frende.

Dette «andre» folk ofte driver med er ofte mobilrelatert, fastslår forsikringseksperten.

– Du kan kun bruke mobilen når bilen er i bevegelse hvis du har håndfriutstyr og en fastmontert mobiltelefon. Og du kan aldri skrive eller lese meldinger mens du kjører. Hvis det er noe du må gjøre, kjør inn til siden og stopp helt opp. Hver gang.

For bare to år siden spurte Frende om det samme i en Norstat-undersøkelse. Som nå var blinklys og bilister som driver med andre ting mens de kjører på topp. Men på begge spørsmålene er folk mer irritert enn sist, med fire prosent økning.

– Det sier meg at det ikke har vært en forbedring i bruken av blinklys eller fokus på veien de siste to årene. Jeg håper folk tar seg sammen, for alles sikkerhet, sier Roger Ytre-Hauge.

Her er irritasjonstoppen

  • At blinklys ikke brukes riktig (32 prosent)
  • At bilister driver med andre ting mens de kjører (27 prosent)
  • At folk ikke følger fartsgrensen (13 prosent)
  • At vikeplikten brytes (7 prosent)
  • Feil kjøring i rundkjøringer (6 prosent)
  • Manglende fletting i kø (4 prosent)

Ti prosent sier at de ikke blir irritert av noe med andre trafikanter.