Har byttet advokat - trolig ingen enighet i dag

BØ: Det gikk gjet­ord om at Midt-Telemark kom­mu­ne og kom­mu­ne­di­rek­tø­ren kun­ne kom­me til enig­het om en av­ta­le i lø­pet av fre­da­gen. Kom­pli­ser­te pen­sjons­for­hand­lin­ger ser ut til å dra sa­ken ut og nå har Egeland fått ny advokat.