Det var tidligere i sommer at en mann i 40-årene som var under oppfølging av helse- og omsorgstjenesten i Vinje kommune døde uventet.

– Vi mottok 10. juli varsel fra Vinje om et unaturlig dødsfall, bekrefter assisterende fylkeslege Mats Foshaug hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

– På bakgrunn av varselet åpna vi tilsynssak mot Sykehuset Telemark, ved Distriktpsykiatrisk senter, og også mot Vinje kommune, fortsetter Foshaug.

Forsvarlig hjelp?

Foshaug ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt saken og vil heller ikke si noe om alvorlighetsgraden.

– Det kan jeg ikke uttale meg om per nå. Det jeg kan si er at vi har åpna tilsynssak for å få avdekka om vedkommende har mottatt forsvarlig helsehjelp, sier han til TA.

Lensmann i Midt- og Vest-Telemark, Sigrid Dahl bekrefter at de etterforsker to separate saker hvor personer som har mottatt helsehjelp fra Vinje kommune har gått uventet bort.

Fylkeslegen vurderer

– I januar fikk vi inn melding om et unaturlig dødsfall som har gjort at det er grunn til å undersøke saken videre. Det dreier seg om en mann i 60-årene. Vi har oppretta etterforsking og fylkeslegen har bedt om tilbakemeldinger på undersøkelser. Vi har nettopp fått en obduksjonsrapport, som ikke er oversendt fylkeslegen enda.

– Inntil videre avventer vi vurderinga fra fylkeslegen. De må ta en vurdering på hvorvidt dette er noe vi skal straffeforfølge, sier hun.

Nytt dødsfall i sommer

I begynnelsen av juni får politiet igjen en melding om et uventa dødsfall.

– Politiet ble varslet av AMK etter at en mann i 40-årene ble funnet død. Når politiet rykker ut et dødsfall så oppretter vi rutinemessig etterforsking. Denne saken er fortsatt under etterforsking. Vi har vært i kontakt med fylkeslegen, som har bedt om å få obduksjonsrapporten. Den har vi ikke fått, sier Dahl og legger til.

– Det er et sunnhetstegn at kommunen varsler politiet når det skjer et dødsfall som det er grunn til å undersøke omstendighetene rundt. Hvis kommunen mistenker at det er svikt i et system så er det viktig at man varsler videre.

Bekrefter varsling

Kommuneoverlege i Vinje, Marius Opsahl, bekrefter at de har bedt fylkeslegen se nærmere på to dødsfall.

– Hvis det er uventa dødsfall som man ser behov for en ekstern vurdering av, så har vi rutine på å oversende det til fylkeslegen for å få en uavhengig gjennomgang av saken, sier han til TA.

Han peker på endringen i varselordningen som gjelder fra 1. juli 2019. Her heter det at:

En virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal straks varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

Ikke mye

– Er det ikke mye med to uventede dødsfall i løpet av et halvt år?

– Nei, det vil jeg ikke si. Et uventet dødsfall er noe som ikke er forventet. En dødssyk pasient forventer man at skal dø, men all annen type dødsfall ses på som uventet. Det er viktig å få kartlagt. Å få en visshet i hva dette dreier seg om.

– Var personene som døde tilknyttet omsorgsbolig?

– Det er feil av meg å gå i detalj rundt det når ting er under behandling.

– Er varslingene en erkjennelse av at ting kunne blitt fulgt opp bedre fra helse og omsorgsetaten i Vinje kommune?

– Man ønsker en uavhengig gjennomgang av saken for å se om helse og omsorgstjenestene man leverer er adekvate og om eventuelle feil er begått.

– Er det dødsfall fra 2018 som er sendt videre til fylkeslegen?

– Ikke som jeg kommer på.

– Har dere mottatt klager fra pårørende?

– Det kan jeg ikke kommentere, avslutter Opsahl.