Det forteller Hannah Gurholt til TA over telefon etter at hun i to dager i Oslo har jobbet i kunnskapsministerens elevpanel.

30 elever fra hele landet har deltatt, og det handler om at regjeringen skal legge fram en stortingsmelding som går på utfordringer i skolehverdagen på 5. til 10. trinn.

Arbeidet i panelet vil foregå fra denne høsten fram til våren neste år.

Oppriktig interessert

– Siljan ble plukket ut til å være med, og siden jeg sitter i elevrådet på Siljan ungdomsskole, fikk jeg anledning til å delta, forteller Hannah Gurholt som går i 8. klasse.

– Fikk du en opplevelse av at kunnskapsminister Tonje Brenna lyttet til deg og de andre unge?

– Ja, det gjorde jeg. Hun virket oppriktig interessert i høre på det vi hadde å si.

For repeterende

Hannah har snakket med både medelever og de andre unge i panelet, og hun har et bestemt inntrykk av at opplevelsen til de unge er lik over hele landet. Undervisningen er for repeterende og for teoretisk.

De elevene som for eksempel har dysleksi, altså vansker med lesing og skriving, blir skadelidende. Mer praktisk læring vil bøte på det.

Stolte venner og familie

– Er det vanskeligere for gutter enn jenter i dagens skole?

– Nei, jeg tror ikke det. Dette går ikke på kjønn.

– Hva sier forresten familie og venner til at du har fått møte kunnskapsministeren?

– Ingen sure miner på grunn av det, nei. De er litt stolte.

Til Stortinget

Torsdag fikk Hannah og de andre gjeste Stortinget. Hannah satte pris på det:

– Det var spennende, og jeg fikk et inntrykk av at dette at Norge skal være demokratisk er vesentlig.

En annen ting Hannah har blitt enda mer bevist på er fordelen det er å gå på en liten skole:

– På Siljan ungdomsskole kjenner de fleste hverandre, det gir en spesiell ro og trygget.

Det er planlagt et møte til i ungdomspanelet før jul. Hannah ser fram til det.