Porsgrunn kommune har denne uka sendt ut svar på klage på et flertall kontrollsanksjoner. Av 20 besvarte klager slipper halvparten av dem å betale parkeringsboten.

– Det er forskjell på en kontrollsanksjon og et gebyr. Ved kontrollsanksjoner er vi generelt mer romslige enn ved et gebyr, sier virksomhetsleder i Porsgrunn kommune kommunalteknikk, Torbjørn Krogstad, til TA.

Når det er så mange som halvparten av kontrollsanksjonene som frafalles, blir det ikke da ilagt for mange i utgangspunktet?

– Nei, trafikkbetjenten ser bare en bil som ikke har gyldig billett. Han gjør jobben sin, sier Krogstad.

– Frafallene er generelt ikke gitt fordi de i utgangspunktet ikke skulle vært skrevet, men mange av dem er for eksempel frafall fordi man har glemt dokumentasjon, tastefeil på elektronisk parkering eller liknende og da får man ofte frafall den første gangen, sier parkeringsansvarlig Mariann Stoltenberg i Porsgrunn kommune.

Parkeringsbøtene deles opp i to hovedgrupper:

Kontrollsanksjon brukes på alle parkeringsområder med kontroll, de ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i parkeringsforskriften.

Et gebyr er en sanksjon når trafikkreglene eller skiltforskriftene brytes. For eksempel hvis du parkerer der det er parkeringsforbud, stanseforbud, på fortau, gangfelt eller lignende.

– Vi er fleksible

Blant klagene der sanksjonene har frafalt finner vi blant annet følgende begrunnelser:

« Da fører har parkeringstillatelse for parkering på det aktuelle området frafalles kontrollsanksjonen denne gangen.»

« Da det fantes loggførte problemer ved automat på det aktuelle tidspunkt for parkeringen frafaller kontrollsanksjonen denne gangen.»

« På grunn av forholdene på plassen har valgt å frafalle kontrollsanksjonen denne gangen.»

« Da det dokumenteres at du reiste med tog på det aktuelle tidspunkt frafalles kontrollsanksjonen denne gangen. «

« Da parkeringstid er registrert i EasyPark frafalles kontrollsanksjonen denne gangen.»

– Vi er fleksible om bilistene i ettertid kommer med dokumentasjon, legger Krogstad til.

Færre slipper unna gebyr

På gebyrer er det imidlertid langt færre som slipper unna betaling.

– Vi får i snitt klager på 10 prosent av bøtene. Historisk sett får hver tiende klage medhold. Det er vanskeligere å komme unna parkeringsgebyret. Du skal ha en veldig god grunn til å parkere på et sted det ikke engang er lov å stoppe, og det er det de færreste om har, sa Stoltenberg i vinter.

Kommunen har en klagenemnd hvor klagene blir behandlet. Hvis du får avslag der, kan du klage saken videre til en sentral klagenemnd. Klage på p-gebyr kan også behandles i tingretten.