Det ble både applaus og gode ord på slutten av formannskapets møte i Skien tirsdag. Etter sånn ca. 5,5 år hadde rådmann Ole Magnus Stensrud sitt siste møte med den politiske ledelsen av kommunen. Når formannskap og bystyre møtes i juni, er det nåværende assisterende rådmann som trer inn i rollen som fungerende rådmann.

Ordfører Trond Ballestad kom med mange gode ord til den avtroppende rådmannen. Og det har vært litt av vært rådmannen har vært med på de siste årene. Som da ender opp med å slutte midt i koronakrisen.

- Du har en uke igjen og jeg har igjen en uke. Når jeg ser på hva vi har arbeidet sammen de siste syv månedene, så har det vært litt av en jobb.

Mange prosjekter

– Det var litt å rydde opp i når du startet, sa Trond Ballestad til Stensrud. Og hadde en lang gjennomgang av saker og arbeid som har blitt gjort under denne rådmannen. Blant annet med utbygging av nytt sykehjem.

– Det har vært litt av en jobb inn mot riksantikvar og andre. Biblioteket er en annen sak, både med jury og allmøter. Vi har fått på plass en legevakt. Og vi har, uten å legge for mye vekt på det, vi har klart å stoppe Århus bru.

– Vi har fått til en byvekstavtale, og er klare til å forhandle med staten. Det har vært tøffe budsjettrunder.

En gladsak også

– Litt ut ifra meg selv, men tror det også gjelder for rådmannen, det var stort når Dronningen kom til Skien og Stigeråsen fikk sin pris for Norges beste skole.

– Mye av æren for det arbeidet som er lagt ned på skoleområdet, tillegges også mye av det som rådmannen har landet på.