NHO krever et nytt kommunekart fra 2017, og mener at antall norske kommuner bør reduseres fra 428 til 100.

Dette faller ikke i god jord hos KS, kommunesektorens organisasjon.

- Jeg tror du kanskje erter opp folk mer enn at du får en god prosess om du kommer med fasiten først, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS til Nettavisen.

- Du låser mer prosessen enn at du fremmer den ved at du angir et antall, legger hun til.

- KOMMER ADRI TIL Å ANSLÅ

Helgesen påpeker at KS, som representerer alle norske kommuner og fylkeskommuner, ikke vil være med på noen talldiskusjon.

- Alle norske kommuner er medlem i KS, og alle de store politiske partiene er også representert i vårt hovedstyre. Så det er ikke våre oppgave å si at det skal være 100 eller 400 kommuner, sier hun.

Helgesen vektlegger at det er den igangsatte prosessen som skal avgjøre hvor mange kommuner vi skal ha, med basis i lokale prosesser.

- Vi kommer aldri til å anslå noe antall, sier hun.

- NOE MÅ GJØRES

Men at noe må gjøres med kommunestrukturen, det er hun tydelig på.

- KS' Landsting i 2012, der jeg ble valgt, var tydelig på at det var behov for å gjøre noe med kommunestrukturen. Men da sa vi at det var noen premisser som måtte ligge til grunn, at det måtte forankres lokalt og at det måtte baseres på et likeverdig samarbeid mellom stat og kommune, sier hun.

Helgesen mener diskusjonen må ta utgangspunkt i mye mer enn næringsliv.

- Demokratiperspektivet er veldig viktig for oss, sier hun til Nettavisen.

- ALT BLIR IKKE LØST

 Hun påpeker samtidig at kommunestruktur og kommunestørrelse ikke er løsningen på alt vi står overfor.

- Det å tro at alt blir løst med større kommuner, det er feil, sier Helgesen.

Ekspertutvalget for kommunereformen mente at en kommune burde ha minst 15.000-20.000 innbyggere. Heller ikke det er noe Helgesen støtter.

- Vi må bare erkjenne at Norge har den geografien den har. Det nytter ikke å hoppe bukk over geografien. Med det ville vi fått tre kommuner i Finnmark, så du må ha litt realisme i dette, sier hun.

- BØR SKYNDE SEG LANGSOMT

 NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det viktigste er de robuste bykommunene.

- 100 kommuner er et realistisk mål. Men det viktigste er å skape robuste bykommuner der byer og omland har vokst sammen til bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier NHOs administrerende direktør til Dagbladet.

Helgesen på sin side advarer mot å gå for fort fram.

- I en så stor reform bør man skynde seg langsomt, og gjøre det på en klok måte for at man skal lykkes, sier hun, og legger til:

- NHO har en annen tilnærming enn min, så jeg går ikke med på de tallene deres. Vi er opptatt av at det gjøres på en måte slik at vi faktisk kan lykkes med en reform som gir enda bedre tjenester til innbyggerne og der vi forvalter de offentlige ressurser bedre, sier Helgesen.