Gå til sidens hovedinnhold

– Gulset bør være først ut

SKIEN: – At det blir noe skikkelig ut av områdesatsingen er nok avhengig av et regjeringsskifte. I så fall er det klart at Gulset burde være først ut i Telemark.

Det uttaler Bård Naas som er medlem av Senterpartiet i Skien.

– Vi ønsker å sette i gang med nye områdesatsinger for å bedre levekårene generelt for alle. Men et forslag vi hadde oppe i Stortinget ble dessverre nedstemt, opplyser Naas.

Boforhold og levekår

Områdesatsing er oppgitt å være et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et avgrenset geografisk avgrenset byområde med store levekårsutfordringer.

I dag har staten avtale med Oslo, Drammen, Stavanger og Bergen kommune om et samarbeid om områdesatsing i utvalgte områder. I Stortinget foreslo Senterpartiet å utvide dette til også å gjelde Gulset og Lørenskog.

Millioner i potten

– Men slik det ser nå må altså regjeringen skiftes ut.

– Hvorfor peker du på Gulset?

– Gulset er den største bydelen, og den er sammensatt og har flest minoritetsspråk. Det er et poeng med satsingen at den skal skje i områder med en viss størrelse.

– Er det snakk om mye penger?

– Det kan det fort være, ja. En bydel i Drammen får eksempelvis 10 millioner kroner per år. Avtalene har ofte et perspektiv på sju-åtte år.

Det er meningen at arbeidet også skal skje som et samarbeidsprosjekt mellom den enkelte kommune og lag og foreninger.

Områdene

Blant annet arbeides det med:

* Opprusting av bo- og nærmiljø, møteplasser og kulturaktiviteter,

* Bedre integrering av innvandrere,

* Bedre resultater i grunnskolen,

* Å redusere frafallet i videregående skole,

* Å få flere i arbeid,

* Å minske kriminaliteten

* Å styrke folkehelsen