Gå til sidens hovedinnhold

Fikk gjennomslag for sykehusklovner

Artikkelen er over 6 år gammel

GARDERMOEN: – Vi fikk gjennomslag for at ordningen med sykehusklovner er noe stortingsgruppa skal se videre på, som et trivselstiltak for barn og unge, sier leder av Telemark Frp, Gry-Anette Rekanes Amundsen etter landsmøtet.

Men forslaget om sykehusklovner var bare ett av mange forslag som Gry-Anette Rekanes Amundsen mener delegasjonen fra Telemark fikk gjennomslag for på landsmøtet.

– Jeg er egentlig veldig godt fornøyd med landsmøtet. Det har vært veldig godt. Det har vært gode og inspirerende debatter. Vi har skapt ny politikk gjennom landsmøtet.

STØTTE FRA SIV

– Når det gjelder egne saker har vi fått gjennomslag for dette med sykehusklovner. Vi har også fått lagt press på saken om datalagringssentre.

Som sak på neste side viser, så har partiet fått støtte fra partileder og finansminister Siv Jensen i arbeidet for å skape bedre rammevilkår for datasentrene.

– Vi har også fått gjennomslag for å se på dette med delt svømmeundervisning, der man tolker regelverket forskjellig rundt om i landet. Og vi har fått gjennomslag for tanker og forslag vi har hatt i forhold til integrering av flyktninger.

Landsmøtet til Frp har vedtatt en stor resolusjon i forhold til flyktninger og innvandrere. Blant kravene som delegasjonen fra Frp har fått gjennomslag for er krav om å se på underholdskravene ved familiegjenforening.

FORSKJELLIGE REGLER

– Grunnen til at vi tar dette opp er at det er forskjellige regler for nordmenn og flyktninger. Når en etnisk norsk skal hente hjem en ektefelle fra utlandet så stilles det krav til inntekt og forsørgermulighet. Men dette gjelder ikke for asylsøkere. Dette ønsker vi at man skal se nærmere på, sier Gry-Anette Rekanes Amundsen.

– I 2003 ble regelverket for familieinnvandring endret. Det ble skjerpete krav om underhold ved gjenforening med ektefelle. Regelendringen førte til redusert omfang av både søknader og faktiske gjenforeninger med ektefelle etter fire år. Analyser viser også at underholdskravet medførte høyere sysselsetting, økt arbeidsinntekt og mindre avhengighet av sosialhjelp blant gifte innvandrere uten ektefelle med opphold på humanitært grunnlag. Dette blir slått fast i en rapport som UDI bestilte i 2010. For å få familiegjenforening i dag må en ha en viss inntekt. Men for personer som er innvilget asyl er det derimot ingen forsørgerkrav hvis de søker innen en viss tid etter at asylsøkeren fikk oppholdstillatelse i Norge, sier hun.

ETT ÅR FOR SENT

– Dette vedtaket skulle vi gjerne hatt i fjor, sier fylkeslederen om vedtaket landsmøtet gjorde i forhold til lokalsykehus. For på dette landsmøtet har partiet vedtatt at lokalsykehus i størst mulig grad skal ha tilbud om akuttkirurgi.

«En ny nasjonal sykehusplan må legge til rette for gode sykehustilbud i hele landet som inneholder et godt og forsvarlig akutt- og fødetilbud» heter det også i vedtaket. Som da kommer etter at man har vedtatt å legge ned på Rjukan og i Kragerø.