Gå til sidens hovedinnhold

Grepet som kan gjøre norsk brus like billig som svensk: – Umulig å overse disse tallene

Artikkelen er over 1 år gammel

Norske bedrifter kan både bli rikere og grønnere av å kutte to omdiskuterte avgifter, mener Virke.

(Nettavisen) – Danmark halverte grensehandlen i Tyskland etter at de satte ned avgiftene. Vi vet ikke hva som er riktig avgiftsnivå i Norge, men det er naturlig å senke avgiftene slik at både brusen og ølet her til lands kan konkurrere på pris mot Sverige i alle fall, sier Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen til Nettavisen Økonomi.

Gjennom perioden med stengte grenser mot Sverige, har dagligvarehandelen på Østlandet fått et betydelig oppsving i salget av grensehandel-favoritter som brus, tobakk og alkohol.

Dagligvareomsetningen nådde rekordnivåer, og Kiwi har blant annet ansatt rundt 1.550 ansatte for å ta unna pågangen.

Totalt solgte norske forhandlere 54,7 prosent mer brus enn i fjor, og har statens inntekter fra brusavgiften økte med 85 millioner kroner, ifølge Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Ivar Horneland Kristensen, sjef for hovedorganisasjonen Virke, mener den økte handelen i Norge viser hvor mye nordmenn faktisk handler i Sverige. Han mener to omdiskuterte avgifter må bort for at de norske kundene ikke valfarter til Sverige så fort storhandelen nærmer seg.

– Kombinasjonen av høy avgift på mineralvann og særavgift på drikkevareemballasjen gjør mineralvann over dobbelt så dyrt i Norge som i Sverige, sier direktøren.

Klikk på bildet for å forstørre. REAGERER: Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen mener Norge sover i timen, og vil blant annet legge om avgiften på drikkevareemballasje: – Den premierer engangsemballasje som glass, sier Kristensen.

REAGERER: Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen mener Norge sover i timen, og vil blant annet legge om avgiften på drikkevareemballasje: – Den premierer engangsemballasje som glass, sier Kristensen. Foto: Montasje (Virke/Coca Cola)

Mener «grønn» premierer bruk og kast-kultur

Grunnavgiften på drikkevareemballasje blir ofte omtalt som en miljøavgift. Kristensen mener at avgiften lenge har seilt under et falskt flagg som grønn avgift, noe også et regjeringsoppnevnt utvalg i 2015 fastslo at det ikke var.

– Emballasjeavgiften premierer engangsemballasje som glass fremfor gjenvinningsemballasje som plastflasker (pet-flasker, journ. anm.) og bokser. Den gir dessuten ikke noe incentiv til å bruke miljøvennlig emballasje, sier Virke-direktøren.

Kristensen får støtte fra Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

– Akkurat nå er det bare en inntektsgiver for staten som ikke har noen miljøeffekt. Avgiften bør endres slik at produsentene for eksempel kan bli belønnet for å lage flasker av resirkulert materiale, og ikke av ny olje, sier Fuglum.

Les mer om avgiften i faktaboksen under.

Avgift på drikkevareemballasje

  • Drikkevareemballasje er underlagt to avgifter: grunnavgift og miljøavgift.
  • Avgiftene skal stimulere til høy innsamling av brukt drikkevareemballasje (miljøavgiften) og reduserte avfallsmengder (grunnavgiften).
  • Miljøavgiften (1,48 til 5,99 kroner per enhet): gjelder for alle flasker og bokser opp til fire liter - og avgiften blir redusert avhengig av hvor mye av produktet som kan returneres og gjenvinnes. Avgiften forsvinner dersom flasken eller boksen kan brukes på nytt.
  • Grunnavgiften (1,23 kroner per flaske/boks): Denne avgiften er flat, og gjelder for drikkevareemballasje som ikke kan brukes igjen i sin opprinnelige form – altså alle engangsflasker og -bokser.

I 2015 skrev Grønn Skattekommisjon i sin vurdering at grunnavgiften kan være basert på feil grunnlag: «Grunnavgiften på engangsemballasje er basert på at gjenbruk er mer miljøvennlig enn gjenvinning. Det er imidlertid høyst usikkert om gjenbruk av drikkevareemballasje er mindre miljøskadelig enn materialgjenvinning».

Kilde: Miljødirektoratet, Regjeringen.

Dersom avgiften på alkoholfrie drikkevarer som brus hadde blitt redusert i Norge, mener Kristensen at både anti-avgiftspartiet Frp, miljøorienterte Venstre og norske forbrukere ville blitt fornøyd.

Før sommeren reduserte Stortinget avgiften på brus og annet mineralvann tilbake til nivået fra 2017, etter å ha økt avgiften i 2018. Kristensen mener imidlertid at avgiften kan kuttes ytterligere.

– Mineralvann er varegruppen som synes å ha hatt størst vekst i grensehandel de seneste årene. Stor avgiftsforskjell i forhold til Sverige gir stor prisforskjell. Mineralvann fungerer dermed også som lokkevare for grensehandel, sier Kristensen, og fortsetter:

– Vi foreslår en halvering av avgiften, om lag en milliard kroner i lettelser. Det er grunn til å tro at redusert avgift vil gi større handel i Norge og redusert grensehandel, slik at provenyeffekten antakeligvis blir lavere.

Klikk på bildet for å forstørre. PÅGANG: Det var mange som ville handle i Sverige igjen etter en lengre periode uten svenske dagligvare. Her ved grensen til Charlottenberg.

PÅGANG: Det var mange som ville handle i Sverige igjen etter en lengre periode uten svenske dagligvare. Her ved grensen til Charlottenberg. Foto: Annika Byrde (NTB scanpix)

For at endringene totalt sett skal virke provenynøytralt, altså at statens inntekter hverken blir større eller mindre, foreslår Kristensen å utvide CO2-avgiften til å gjelde flere bransjer og utslippskilder enn det som er tilfellet i dag.

– En vekker for politikerne som jobber med statsbudsjettet

Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen er blant dem som lenge har vært oppmerksom på handelslekkasjen til Sverige. Han peker på at andelen brus i nordmenns handlevogner over svenskegrensen økte kraftig etter at regjeringen økte avgiften på brus i 2018.

En undersøkelse fra SSB fra i sommer viser at brus i september i fjor stod for 11 prosent av all grensehandel, opp fra 6 prosent i 2010.

Foreningsdirektøren er glad for at de norske avgiftene har fått mye oppmerksomhet gjennom sommeren i lys av de ferske tallene om handelslekkasje. Fuglum har store forventninger til høstens statsbudsjett, og har registrert at Frp vil rette søkelyset mot avgiftsspørsmålet i forhandlingene i høst.

– Vi har et håp om at den enorme salgsøkningen i norsk dagligvare skal være en vekker for politikerne som jobber med statsbudsjettet. Det må være umulig å overse disse tallene, som er så store at det er umulig å fatte. Økningen må gjøre inntrykk på folk, sier Fuglum.

Klikk på bildet for å forstørre. Bryggeri- og drikkevareforeningens Erlend Vagnild Fuglum.

Bryggeri- og drikkevareforeningens Erlend Vagnild Fuglum viser til at brussalget har økt med 54,7 prosent og ølsalget har økt 20,3 prosent i sommer. – Helt utrolige slagstall, slår foreningsdirektøren fast. Foto: Fartein Rudjord

Mener nordmenn er dårligere enn vi skal ha det til selv

Virke-sjef Kristensen minner om at EU har vedtatt en enorm grønn krisepakke og vil innføre skatt på plastavfall ved årsskiftet. Han mener at regjeringen står og ser på mens Norge blir tapere i den grønne omstillingen.

– Regjeringen tror at Norge er et foregangsland på resirkulering og gjenbruk, men at i realiteten er våre nordiske naboer bedre enn oss. Vi har blitt selvtilfredse fordi vi er gode på vannkraft og panting av flakser. Samtidig så vokser avfallsmengden mer og mer her til lands. Nordmenn må knuse sitt eget selvbilde og ta gjenbruk, reparasjon og avfall mer seriøst. mener Kristensen.

Direktøren mener at Norge trenge en ny grønn skattekommisjon som kan tilpasse skatte- og avgiftssystemet til det grønne skiftet.

–Skal Norge anlegge et bredt omstillingsperspektiv som EU gjør i Green Deal, må vi ta sirkulær økonomi og handels- og tjenestenæringen på alvor. Vi får ikke et grønt skifte uten næringene hvor åtte av ti nordmenn jobber, sier Kristensen.