Vil renvaske seg etter «Full City»

Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Den kinesiske kapteinen på «Full city» møter i Agder lagmannsrett 23. mai for å renvaske seg.

DEL

I tingretten fikk han seks måneders fengsel som ansvarlig for oljeutslippet.

Kapteinens forsvarer, advokat Brynjar Østgård, sier til TA at det nå er klart at hans klient får reise til Norge for å møte i Agder lagmannsrett mandag 23. mai etter den fellende dommen 3. mai i fjor. Det er avsatt 19 dager til saken.

Havariet med «Full City» skjedde en stormfull natt til 31. juli 2009 og førte til betydelig oljeforurensing i langs kysten i Aust-Agder, Telemark og Vestfold.

FØRSTE DOM

Dommen som ble avsagt i Nedre Telemark tingrett etter to ukers hovedforhandling, tok opp i seg den nye skipssikkerhetsloven, og det er første gang den er benyttet i en tiltale.

- Vi mener at dommen må prøves av en høyere rett, og har fått aksept for det, da det er første gang noen er tiltalt etter den nye skipssikkerhetsloven og forurensningsloven er lite brukt på skip, sier Østgård.

ANSVARET

Kapteinen varslet ikke om at skipet var i drift etter at ankefesten på Såsteinflaket løsnet slik at skipet havnet i fjæra på Såstein.

Skipet lå utenfor ansvarsområdet for Trafikksentralen i Brevik, og de oppdaget heller ikke at skipet var i drift før en losbåtfører så det på sin dataskjerm i Langesund. Da var det for sent.

- Vi mener at det i dommen er angitt feil tidspunkt for når dregging av skipet begynte. Når det gjelder punktet om grov uaktsomhet for kapteinen, mener vi at det er svakheter og mangler i den juridiske vurderingen i dommen, sier Østgård.

Artikkeltags