Nyvaskede gjerder tagget ned

Hedda Foss Five, gruppeleder for Ap i Skien bystyre, vil ha et eget taggeteam og en vakttelefon i Grenland for å bekjempe tagging.

Foss Five har sett seg lei på all taggingen.

Nylig ble støyskjermene langs Hesselbergs gate fra Falkumbrua og langt opp mot Skien sentrum tilgriset av tagging.

- Nå synes jeg taggingen har tatt overhånd. Flere gater og til og med Skiens paradegater blir tagget ned, sier hun.

Foss Five synes ikke taggingen er noe vakkert syn, og mener det heller ikke er god reklame for Skien når turistene kommer til byen.

STYGT

Ap-politikeren mener mye av den taggingen vi nå ser er direkte stygt.

- Det er bare en masse rabbel. Tidligere kunne en del av taggingen være fin og minne om kunst. Men det vi ser nå synes jeg ikke er mye kunst, sier hun.

Foss Five viser til at for mange av taggerne så er signaturen det viktigste og ikke resultatet.

- Det viktigste er å få vist fram signaturen. Desto lenger den henger framme, jo høyere status gir det i miljøet, påpeker hun.

HÆRVERK

Hun mener tagging er hærverk på andres eiendom, og viser til at det er ulovlig.

- Taggerne har et sted på Klosterøya hvor de kan tagge helt lovlig. Likevel ser det ikke ut som vi klarer å bli kvitt problemet. At det er ulovlig kan bare virke mer spennende, sier hun.

Foss Five har sett litt til hva andre byer har gjort for å bli kvitt problemet. Hun viser til at Kristiansand har opprettet et eget taggeteam.

RYKKER UT OG VASKER

- Hensikten med dette teamet er at de rykker ut straks de blir varslet om tagging for å få vasket det vekk med en gang.

- Når taggerne ser at taggingen deres blir fjernet med en gang, blir det ikke så attraktivt å gjøre det der flere ganger. Da må de flytte seg til et annet sted.

- Hvis taggingen tas bort også der med en gang, blir det vanskeligere for dem. Men hvis signaturen deres får lov til å stå i flere uker, har de vunnet en liten seier, mener Foss Five.

VAKTTELEFON

I Kristiansand har kommunen opprettet to stillinger som bare bekjemper tagging. Foss Five viser til at det er en vakttelefon som er betjent så å si døgnet rundt.

- Hensikten er å varsle teamet og få taggingen fjernet så fort som mulig.

- Det er to årsverk i kommunen som bare jobber med dette. Jeg snakket med en av dem som jobber i teamet, og han sa de hadde mer enn nok å gjøre, sier hun.

Når taggeteamet ikke er ute og fjerner tagging, så er de rundt på skoler og informerer særlig ungdomsskoleelever om tagging. Mye av hensikten med teamet er å forebygge og at det skal virke preventivt.

INTERKOMMUNALT

Foss Five kunne tenke seg et interkommunalt samarbeid mellom Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner om taggeproblemet. Dessuten kunne teamet hatt et samarbeid med Statens vegvesen. Tagging er et stort problem langs veiene, skolebygg og også på private bedrifter og boliger.

- Tagging er vanskelig å få vekk.

Ap-politikeren viser til at Kristiansand kommune har kjøpt en helt ny og ganske dyr spesialmaskin som fjerner maling. I tillegg brukes det mange arbeidstimer på å vaske vekk eller male over spraymalingen.

Hun sier tagging koster samfunnet mye penger. Det er penger kommunen heller kunne ha brukt på andre ting, som for eksempel veivedlikehold.

Hva synes du om tagging? Kan et taggeteam få bukt med problemet?