Saken skal behandles i teknisk hovedutvalg 3. mai.

- Innføring av matavfallskverner i Skien vil øke de samlede kostnadene fra avfallsinnhenting og avløp. I tillegg vil utslippet av forurensning fra avløpsnettet bli større, skriver rådmannen i sin innstilling.

600 MILLIONER

Når saken kommer opp tredje mai har den fortsatt en lang politisk vei å gå. Det er lagt opp til at saken skal ut på høring etter at den blir behandlet i teknisk. Deretter skal den tilbake til behandling i teknisk med høringsuttalelsene - så til behandling i formannskapet - og til slutt avgjøres den endelig i bystyret.

I saken konkluderer rådmannen med at omfattende bruk av matavfallskverner vil føre til at avløpsrenseanleggene må bygges ut fordi tilførselen av organisk stoff vil øke sterkt. Det anslås at utbyggingskostnader for Elstrøm og Knarrdalstrand vil komme på 64 millioner - der Skien kommune må betale en andel på 44 millioner. I tillegg mener administrasjonen at avløpsnettet vil måtte bygges om for omlag 600 millioner.

IKKE HELT FORBUDT

Situasjonen for installering og bruk av matavfallskverner i dag er at det er forbudt i reglementet for sanitæranlegg som er vedtatt i Skien kommune. Bestemmelsen er imidlertid ikke hjemlet i noen lov, og forbudet blir dermed vanskelig å håndheve.

Det har den siste tiden vært en del uenighet om hva som er tillatt i forhold til bruk av kvern i Skien - og saken er kommet til politisk behandling nettopp for å avklare dette. Administrasjonen er klare på sitt nei til kverner, og vil at forbudet skal inn i forskriften om renovasjon - slik at forbudet kan håndheves i fremtiden.

MALER FANDEN

Miljørådgiver Gaute Adler Nilsen i Kværna jobber med å sy sammen avfallsløsninger for kommuner. Når administrasjonen i Skien hevder at kverner vil gi høyere avgifter, mer forurensing og store investeringsbehov - sier Adler Nilsen at de maler fanden på veggen.

- Skien representerer den motstanden som er generelt i kommune-Norge, sier han, og reagerer skarpt på at administrasjonen ønsker et forbud.

- Forbud er et overtramp. Man kan bare forby noe som er farlig, og det eneste som kan være farlig med kverner er at kommunen ikke sørger for å gjøre jobben sin i forhold til å ha god nok kapasitet på avløpsnett og renseanlegg.