Hilde Dalen går selv på attføring, og driver Kilden kompetanseutvikling som en del av sin attføringsplan.

- Kriteriene for hvordan vi vurderer arbeidsevnene til folk er ganske snevre. Jeg vil finne de menneskene som er som meg. De som ikke står opp klokken åtte og jobber til fire, men som likevel kan gjøre noe. Og gjøre det bra, poengterer hun.

KURS

Denne tanken er hun i ferd med å omforme til et kurs hun kaller kulturentreprenørskap.

- Målgruppen er folk som ikke er i arbeidslivet i dag, eller som vil gjøre noe annet. De må ha lyst til å bidra med noe, og de må være løsningsorienterte, sier Dalen. Hun er klar på at spesielle kunnskaper ikke er nødvendig.

- Kurset skal gå over 40 uker, og vil bestå av en del kunnskapspåfyll, avklaring og videreutvikling av ressurser. Vi kommer til å lage grupper på fem, seks personer som deretter tilbys lokale bedrifter for å bidra til nyutvikling, forklarer Dalen.

POSITIVE

Hun har allerede vært i kontakt med flere lokale bedrifter om dette.

- Jeg tror ikke det blir vanskelig å få dem til å ta i mot folk, sier hun, og er opptatt av at dette er noe som bedriftene også vil tjene på.

- Disse menneskene blir ikke sett på som ressurser i dag, og det taper næringslivet på. De har ikke den hemskoen som erfaring gir: De er ikke en del av kulturen, de er ikke sosialisert inn i bedriften og vil derfor ikke tenke begrensninger på samme måte som andre. I andre land er det ikke uvanlig med egne utviklingsteam som ikke har noe med bedriften å gjøre, påpeker hun.

IKKE SYND PÅ

Hun er opptatt av å få frem at hun ikke har som utgangspunkt at dette er mennesker det er synd på.

- Tanken er å bistå folk til å finne ut av hva de er gode til, og hjelpe dem å lage en næringsvei av det. Ikke alle kan delta i det profesjonelle arbeidsmarkedet, men kan likevel bidra i en annen form for verdiskapning. Det vil ikke nødvendigvis koste noe mindre siden noen fortsatt beholder offentlige stønader. Men samfunnet får nyttiggjort seg ubrukte ressurser - og disse menneskene får igjen ta del i et fellesskap.

LAVE TANKER

Dalen er klar på at de menneskene hun hele tiden betegner som ressurser, neppe tenker på seg selv som det.

- De er definert ut av samfunnet som noen vi ikke trenger. Folk tenker på denne gruppen som late, unnasluntrere, og som noen vi må kontrollere. Derfor er det så viktig at de får gjøre noe meningsfylt, sier hun, og poengterer at alle har rett til et arbeid. Dalen tror at det er mange personer i Grenland som kan få nye muligheter dersom kurset blir en realitet.

- Jeg kan ikke trylle, men jeg kjenner systemene godt og har et stort kontaktnett sier Dalen, som er i dialog med både Aetat og trygdeetaten om prosjektet.

- Det vi mangler nå er deltagere til kurset. Mennesker som vil gripe sjansen til å skape seg en mer spennende hverdag.