Som TA skrev i fjor høst, har ordførerne i Gjerstad og Åmli vært inne på tanken om å bli en del av Telemark dersom fire kommuner vest i Aust-Agder får innvilget søknaden om å bli innlemmet i Vest-Agder.

Nå stiller også ordførerne i Tvedestrand, Arendal, Vegårshei, Risør og Froland seg bak en slik uttalelse. Det går frem av et brev som de syv ordførerne i regionssamarbeidet Østre Agder har sendt til partigruppene på Stortinget.

- LITE GJENNOMTENKT

I brevet advarer de mot å tvangssammenslå de to agderfylkene.

I forbindelse med fjorårets valg ble det gjort en folkeavstemning om ett Agder, og i Aust-Agder kom mange av kommunene ut på nei-siden. Det er ventet at kommunal- og regionaldepartementet kommer med en løsning på saken i høst.

- Dersom departementet, mot folkets vilje, vil godkjenne overføring til Vest-Agder vil det uomtvistelig svekke det gjenværende Aust-Agder. Resultatet kan da bli at gjenværende kommuner, i Aust-Agder, søker seg til Telemark. Vi kan da få en region basert på mer eller mindre lite gjennomtenkte løsninger, noe som ikke er ønskelig, heter det i brevet.

BER OM UTVALG

De ber om at departementet nedsetter et utvalg som ser på den fremtidige fylkesstrukturen i en større sammenheng. Det var Froland-ordfører Sigmund Pedersen som foreslo å skrive brevet.

- Jeg reagerer kraftig på at disse fire utbryterkommunene ikke kan akseptere folkeavstemningen hvor det ble to tredels flertall for å opprettholde de to Agder-fylkene som i dag, sier Pedersen.

- Dersom det er slik at det skal være fritt frem å velge hvilket fylke vi skal tilhøre vil vi da se mot Telemark dersom vi er velkommen, fortsetter ordføreren i Froland.

- Tanken på Telemark begynner å modne seg. Departementet skal gi en avgjørelse i høst, og hvis det skjer noe med de fire vestlige kommunene, kan det fort skje noe i den andre enden også, sier ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll i Gjerstad

- IKKE VÅR SAK

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) vil ikke blande seg i debatten.

- Dette er per dags dato en sak for Aust-Agder og Kommunal- og regionaldepartementet, og jeg vil ikke ha en mening om noe som hører hjemme et annet sted, sier fylkesordføreren.

Hva synes du om saken? Bør disse kommunene få bli en del av Telemark? Si din mening i kommentarfeltet.

(Denne saken er redigert. Fullversjonen kan du lese i TAs papirutgave.)