Varsler krise i eldreomsorgen

ADVARER: Førstelektor og forfatter Runar Bakken advarer mot store problemer innenfor eldreomsorgen i Porsgrunn dersom kommunen og politikerne ikke umiddelbart setter inn tiltak som styrker grunnbemanning og gir de ansatte muligheten til videreutdanning.

ADVARER: Førstelektor og forfatter Runar Bakken advarer mot store problemer innenfor eldreomsorgen i Porsgrunn dersom kommunen og politikerne ikke umiddelbart setter inn tiltak som styrker grunnbemanning og gir de ansatte muligheten til videreutdanning. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

- Det vil bli store problemer innenfor eldreomsorgen i Porsgrunn dersom kommunen ikke nå styrker grunnbemanningen på sykehjemmene, bruker mer penger på videreutdanning og bygger flere sykehjemsplasser.

DEL

Det sier Runar Bakken som er førstelektor ved Høgskolen i Telemark og i tillegg har gitt ut fire bøker som omhandler forskjellige sider av velferdssituasjonen i Norge.

I høst lansert Bakken boka «Englevakt» med undertittelen: Rekruttering til en eldreomsorg i krise. Runar Bakken har fulgt nøye med på det media har skrevet om situasjonen innenfor pleie- og omsorgssektoren i Porsgrunn kommune. I rådmannens foreløpige budsjettforslag slås det som kjent til lyd for å redusere budsjettene ved samtlige virksomheter i kommunen.

HAR DOKUMENTASJON

Under formannskapets møte i forrige uke kunne kommunalsjef Aud Fleten fortelle at samtlige virksomhetsledere ved sykehjemmene i Porsgrunn ønsker å midler til å styrke grunnbemanningen. Rådmannen har imidlertid ikke åpnet for dette i sitt foreløpige budsjettforslag og gjorde det klart overfor formannskapet at det heller ikke vil skje i det endelige budsjettforslaget.

- Det er ingen tvil om at grunnbemanningen ved sykehjemmene i Porsgrunn må styrkes. Det omtaler jeg i den siste boka mi og dette kan også dokumenteres gjennom rapporter fra Helsedirektoratet, sier Runar Bakken, som selv er utdannet sykepleier og jobbet ved tidligere Porsgrunn Lutherske sykehus i tre år.

AVLYSTE STUDIE

Bakken synes også det er betenkelig at Porsgrunn kommune ikke bruker mer penger på videreutdanning av sykepleiere og annet personell innenfor pleie- og omsorgssektoren.

- Virksomhetene har ikke råd til å avse ansatte til å ta videreutdanning. Det resulterer i at de ansatte ikke får den økte kompetansen de har behov for og som de selv ønsker å få. Ved Høgskolen i Telemark har vi videreutdanning i aldring og eldreomsorg.

- Dette deltidsstudiet, som går over to år, startet vi høsten 2007 og rundt 25 studenter deltok. Den gangen brukte Porsgrunn kommune 700 000 kroner på å kjøpe fri ansatte som ønsket å ta videreutdanning. Nå har ikke kommunen valgt å bruke penger på dette og studiet som skulle startet denne høsten ble avlyst, sier Runar Bakken.

- MÅ TA GREP NÅ

Det er beregnet at den neste eldrebølgen i Norge slår innover landet fra 2012.

- De grepene som må gjøre for at kommunene skal stå best mulig rustet til å takle pågangen av flere eldre og pleietrengende, må tas nå. Venter vi til vi skriver 2012 eller 2015 for den saks skyld, så er det for sent. Det er nå vi må sørge for at ansatte innenfor pleie- og omsorgssektoren får den nødvendige videreutdanningen og at grunnbemanningen på sykehjemmene og andre tjenestetilbud innenfor pleie- og omsorgssektoren blir styrket, sier Runar Bakken.

Hans oppfordring går like mye til politikerne som til den øverste ledelsen i Porsgrunn kommune, og andre kommuner. Men Bakken har forståelse for at det kan være vanskelig for politikerne å sette seg skikkelig inn i situasjonen.

TOPPEN AV ISFJELLET

- Poet Gene Dalby sa en gang at: Den som har hodet over vannet ser bare toppen av isfjellet. Det synes jeg er fin måte å si det på i forhold til det politikerne nå skal ta stilling til i forbindelse med budsjettbehandlingen. En kan ikke forvente at politikerne har forutsetninger til å sette seg skikkelig inn i hvordan eldreomsorgen fungerer ettersom de også har en hel haug med andre saker de skal forsøke å sette seg inn i. Politikerne bør da lytte til dem som har tilstrekkelig kunnskap om saken, oppfordrer Runar Bakken, og oppfordrer naturlig nok politikerne til å lese den siste boka hans.

REFS TIL JENS

Bakken benytter også anledningen til å rette et lite spark mot statsminister Jens Stoltenberg.

- Statsministeren sier til stadighet at han vil fatte en kunnskapsbasert avgjørelse i forhold til oljeboring i Barentshavet. Når det gjelder eldreomsorg blir det aldri snakket om kunnskapsbaserte avgjørelser, men også her er dette like viktig, sier Runar Bakken.

Artikkeltags