Når strømmen og nettet forsvinner

STENGT PÅ GRUNN AV STRØMBRUDD: Frednesbrua er tidligere stengt på grunn av strømbrudd. Hendelser som dette kan få konsekvenser for sikkerheten til innbyggerne. Dette trengs å øves på, og det vil flere kommunen gjøre denne våren.

STENGT PÅ GRUNN AV STRØMBRUDD: Frednesbrua er tidligere stengt på grunn av strømbrudd. Hendelser som dette kan få konsekvenser for sikkerheten til innbyggerne. Dette trengs å øves på, og det vil flere kommunen gjøre denne våren.

Artikkelen er over 5 år gammel

TELEMARK: Et av de verste scenarioer i Telemark er at strømmen forsvinner og telenettet faller ned. Fylkesmannen tar tak og har planlagt å øve ni kommuner i løpet av våren.

DEL

Kommunene som er valgt ut til å øve er disse: Porsgrunn, Kragerø. Fyresdal, Kviteseid, Nome, Notodden, Siljan, Tinn og Tokke. Øvelsene finner sted i perioden mars til juni. Èn dag er satt av med et møte i forkant.

I BUNKEREN

– Fylkesmannen vil øve sammen med kommunene, og alle øvelsene dette året og det neste vil ha bortfall av elektronisk kommunikasjon og strøm, forteller Jan W. Jensen Ruud. Han er fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Telemark. TA får en prat med ham i «bunkeren», et møterom hos Fylkesmannen som er plassert i Skien.

HINDRE KOLLAPS

– Vår oppgave er å hindre at samfunnet kollapser om det blir krise. Det gjelder å ha på plass et godt beredskapssystem for innbyggerne. Hvis strømmen uteblir på grunn av dårlig vær eller flom, er det viktig at vi har alternative bygg for eksempel. Det gjelder dessuten å sikre transport.

Når det gjelder flom har det vist seg at Telemark stort sett har klart å styre unna.

– Hva med terror?

– Å være forberedt på dette er en del av samfunnssikkerhet og beredskap. Vi hadde et seminar på det i fjor vinter der politiet var sentralt.

SATELITT

Jensen Ruud opplyser at kommunene har muligheter til samarbeid med politi, forsvar, og glade radioamatører for den saks skyld. En del kommuner er i tillegg utstyrt med satellittelefoner.

– Skal innbyggerne være med?

– Nei, de som deltar er kriseledelsen i kommunene. I Porsgrunn regner jeg med at 25 personer vil delta, inkludert ordføreren. 

Et styringssystem eller krisestøtteverktøy, CIM, inngår i dette. Det skal gi oversikt og hurtighet ved håndtering av en uønsket hendelse eller krise.

Alle øvelser skal meldes inn i den nasjonale øvingskalenderen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, dette gjøres for å styrke samordningen.

Fylkesmannen vil dessuten invitere de kommunale beredskapskoordinatorene til å delta på et årlig seminar i starten av februar.

Hovedtemaet i år er øvelser, disse planlegges, gjennomføres og evalueres.

FAKTA

Samfunnssikkerhet

ET BINDELEDD: Fylkesmannen er i første rekke et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, men har også en selvstendig rolle innen samfunnssikkerhet og beredskap som inkluderer veiledning, kurs, tilsyn og øvingsledelse.

POLITIET: Det er politiet og den ansvarlige etaten som er innbyggernes primære tjenesteyter og informasjonskilde i en krisesituasjon. Ofte vil berørte kommuner også ha et slikt ansvar. Fylkesmannen er ingen utrykningsetat, men kan i spesielle tilfeller ha en samordnende funksjon, da gjerne gjennom fylkesberedskapsrådet eller det regionale atomberedskapsutvalget.

DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for nasjonal og lokal sikkerhet og beredskap. Det skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.

PÅDRIVER: Direktoratet skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

(Kilde: Fylkesmannen.no + Wikipedia)

Artikkeltags