Da saken nylig var oppe i retten, tilsto 33-åringen 34 av de 35 bedrageriene han sto tiltalt for. Han ble imidlertid dømt for alle.

Nedre Telemark tingrett har dømt 33-åringen til åtte måneders betinga fengsel med ei prøvetid på to år. 33-åringen er også dømt til å betale tilbake beløpene til de 35 personene han lurte. Til sammen overførte de drøye 106 000 kroner til 33-åringens konto.

FALSKE PC-ANNONSER

Bedrageriene skjedde i tidsrommet fra september i 2008 til juni i 2010. 33-åringen averterte pc-er til salgs på finn.no. Han fikk så kjøperne til å overføre penger på forskudd, uten at han sendte noen pc til kjøperne.

I retten forklarte 33-åringen at han var syk på denne tida, men at han ikke fikk den offentlige støtten han hadde krav på. Han sa at han ikke så noen annen utvei enn å begå bedrageriene for å få penger til mat og husly.

TING TAR TID

Tingrettsdommer Vibeke Bull-Hansen og meddommerne Aud Køller og Tore Stig Isaksen har i formildende retning lagt vekt på 33-åringens tilståelser, samt den lange saksbehandlingstida.

- Den lange saksbehandlingstida er den direkte årsaken til at hele straffen er gjort betinga, heter det i dommen.