- Det hender ofte at menn oppsøker oss. Vi tilbyr samtaler og henviser dem videre ved behov. På grunn av plassmangel har vi dessverre ikke et botilbud til menn. Det eneste krisesenteret jeg vet om som tilbyr overnatting ligger på Tynset, sier daglig leder Nina Fredin ved Krisesenteret i Telemark.

Krisehjelp til menn er en mangelvare i hele landet, ifølge nestleder Ole-Jacob Abraham i Foreningen Menn og Omsorg.

- Mange ringer til oss for å prate, men vi kan ikke gjøre noe annet enn å gi råd.

Foreningen startet en krisetelefon for ett år siden. Det siste halvåret har det ringt 3-5 menn i måneden.

- De aller fleste som ringer ber om råd fordi de frykter for å miste barna sine, forteller Abraham.

Nina Fredin syns det er trist at menn mangler krisehjelp, men oppfordrer noen til å starte et senter.

- Et krisesenter for menn bør startes av menn, slik våre krisesentere ble startet av kvinner.

Og det var nettopp det som ble gjort i Oslo for tre år siden. Senteret Reform er Norges første «mannssenter» og det nærmeste tilbudet om krisehjelp menn i Telemark har. Senteret tilbyr enesamtaler, mannsgrupper, har krise- og rådgivningstelefon, tilbyr juridisk rådgivning og sinnemestringskurs.