De mest utsatte områdene for tagging er Skien og Porsgrunn sentrum. Så langt er cirka 55 tilfeller av tagging anmeldt til politiet og cirka halvparten av dem er oppklart. Det regnestykket er ikke politiet fornøyd med og vil intensivere videre etterforskning samt spaning i miljøene.

- Vi ser et økende antall tilfeller av skadeverk ved tagging på private og offentlige bygninger. Ungdom i alderen 14 til 30 år har tagget over hele Grenland og det er utført skadeverk for millioner av kroner, forteller politioverbetjent Helge Fredriksen.

DYRT

Å fjerne tagging er ingen billig affære. Fredriksen forteller at det kan koste et sted mellom 5000 til 50 000 kroner å fjerne den høyst uønskede taggingen.

- Det er en ny taggebølge på gang, og vi må tilbake til 2001 for å finne tilsvarende, sier Fredriksen. Han sier det bare er en håndfull av taggerne politiet ikke har identifisert.

- Blir man tatt for tagging kan det i verste tilfelle ende opp med fengselsstraff, i tillegg til at man må betale en klekkelig erstatningssum, sier Fredriksen.

NULLTOLERANSE

- Tagging er som narkomani, man er besatt på å tagge. De yngste ender opp i forliksrådet, der man som regel ender opp med å male over sin egen grafitti, forteller Fredriksen. Han opplever personer som nekter all skyld selv om de blir tatt på fersk gjerning idet de er i ferd med å tagge.

- Vi må få rensket opp i byene. Blir et område tagget, får man en spredningseffekt som til slutt ender opp med at de nærliggende områdene også er tagget, mener Fredriksen. Han oppfordrer kommunen til å ha absolutt nulltoleranse mot tagging.

- Det vil si at ungdom ikke får lov til å drive med grafitti noen steder, som på skoler og fritidsklubber.

- STRENGE STRAFFER

Både Jørn Hegna fra Servicebyen Skien og Porsgrunn min bys Lars Iver Larsen er positive til politiets intensivering.

- Det er fint at politiet har satt dette på dagsordenen igjen. Det må gis harde bøter til dem som utfører dette. Vi som bor og jobber i sentrum bør si ifra når vi ser taggere. Det bør straffes hardt, mener Hegna, og får støtte av Larsen.

- Folk flest synes tagging er pyton, de vil ikke ha slikt i bybildet, sier Larsen.