Sammen med Judy-Ann Mostad tar Hilde videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Telemark. Praksisen tar de nettopp i programmet Venn1, som eies av Mental Helse. Selv om prosjektet er kjent, er samarbeidet mellom Høgskolen, Mental Helse og Porsgrunn videregående unikt.

UFARLIGGJØRING

De to studentene skal skrive sin hovedoppgave om psykisk helse og ungdom. Som prosessledere i programmet henter de erfaring fra ungdommen selv. De siste to ukene har samtlige VG2 elever fått to timers undervisning og innblikk i tematikken.

Mens de to studentene har stått for et foredrag om psykisk helse, har to ungdomskontakter snakket om sine erfaringer med psykiske problemer og vanskeligheter.

- Vi snakker et språk som elevene enkelt forstår. Det er veldig fint å stå der og faktisk føle meg som en ressurs, sier ungdomskontakten Rannveig.

Sammen med ungdomskontakten Chris får hun ros av de øvrige fagpersonene rundt prosjektet.

- De gir et håp om at en fint kan komme seg ut av problemene. Samtidig er de med på å avstigmatisere og ufarliggjøre temaet. Elevene sitter helt oppslukt og hører på dem, påpeker helsesøster Lillian Strand.

VENNEPLIKT

Nettopp det å snakke om, og ha dialog om psykisk helse er noe av det aller viktigste med programmet.

Hva gjør en når en ser at en venn har problemer? Hvor skal en henvende seg? Hva kan en gjøre for å ha det bedre? Dette er bare noen av spørsmålene som blir reist og som elevene blir utfordret på.

- Det er kjempeartig å få være med på. Det å få til et samspill med elevene, høre de reflektere og komme med masse gode poenger er fantastisk, sier Judy Ann Mostad.

Fra en elev har blant annet ordet venneplikt blitt tatt i bruk videre.

- Det handler om å bry seg. Ikke som terapeut, men som en som en person som hjelper vedkommende i å få hjelp, forteller Chris.

Mostad er glad hun ikke er ungdom i dag. Hun tror det er langt vanskeligere å vokse opp nå.

- Derfor er det også så viktig at det settes fokus på psykisk helse og ikke minst forebygging i forhold til dette, understreker hun.

FORELDRE

Foreldrene trekkes også inn i programmet. 18. november blir det foreldremøte hvor også de skal få et innblikk i programmet barna deres har gått igjennom. Her vil de også se hva barna deres tenker om foreldrerollen i forhold til psykisk helse.

- På denne måten får også de en helt unik mulighet til å ta opp temaet, påpeker prosjektleder Runar Helland fra Mental Helse.

STOR TRAFIKK

Helsesøster Lillian Strand forteller at flertallet av henvendelsene på hennes dør er knyttet til psykisk helse. Selv om hun kunne ønske at det var en ekstra helsesøster på skolen, omtaler hun prosjektet som en gavepakke.

- Jeg har veldig tro på programmet. Det er et universelt tilbud til alle, og det bidrar til at alle får en bevissthet omkring psykisk helse.