Lykkes bedre uten spesialundervising

ØKT LÆRERTETTHET: Omleggingen ved Menstad ungdomsskole har gitt økt lærertetthet, sier rektor. Ofte er det to lærere inne i klasserommet samtidig, som gir elevene tilpasset opplæring. 
FOTO: LARS RAVN

ØKT LÆRERTETTHET: Omleggingen ved Menstad ungdomsskole har gitt økt lærertetthet, sier rektor. Ofte er det to lærere inne i klasserommet samtidig, som gir elevene tilpasset opplæring. FOTO: LARS RAVN

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: Menstad ungdomsskole har i høst redusert andelen elever med spesialundervisning fra 11 til 4,4 prosent. Det har gitt positiv effekt. Og nå får kommunene i hele Telemark tilbud om hjelp til å inkludere alle elever i klasseromsundervisningen.

DEL

I Telemark får nå 11,3 prosent av elevene i ungdomsskolen spesialundervisning. Det er over landssnittet på 10,5 prosent, viser de nye tallene fra SSB. Men på Menstad ungdomsskole er andelen elever med slik undervisning nå nede i 4,4 prosent. På samme tid i fjor var andelen 11 prosent.

– Vi satte i gang med en ny ordning like etter lærerstreiken i høst. Flesteparten av elevene, foresatte og lærere sier dette er bedre, sier rektor Mari Lunde.

Kort fortalt har skolen i stor grad gått bort fra å gi elever spesialundervisning i små grupper, og i stedet inkludere dem i ordinær klasseromsundervisning. Eksempelvis er to lærere inne i klassen samtidig, og gir elevene tilpasset opplæring. Tidligere år har skolen hatt en stor økning av andelen elever med spesialundervisning, opp til 16 prosent. Det var bakgrunnen for at skolen ville innføre den nye modellen.

Og i snuoperasjonen har de fått hjelp fra ungdomsskolene Gulset og Mæla, som startet dette arbeidet i 2012.

Skoleeier Skien kommune har også satt som mål at andelen elever med spesialundervisning ikke bør overstige 6 prosent.

ALLE ER FORNØYD

Selv om Menstad kun har praktisert ordningen i noen måneder, har den gitt positiv effekt hos elevene, sier rektor.

– Det har vært positivt for mestringsfølelsen, som vi håper vil gi effekt på læringen. Foreldrene er også tilfredse, sier hun. – For å få dette til, er vi helt avhengig av å ha en god dialog med foresatte. Og de sier barna trives med ikke lenger å være ekskludert. Nå er de med i klasserommet, og får tilpasset opplæring på sitt nivå. Det er også blitt mye lettere å gjøre dette ved bruk av nettbrett, sier rektor.

Hun sier dette ikke handler om økonomi og innsparing.

– Lærerressursene som før gikk til de små gruppene, fordeles nå på alle elevene. Vi har fått økt lærertetthet etter omleggingen, sier Lunde.

LÆRER MER

SSB-tallene viser også at totalt 8,9 prosent av elevene i Telemark får spesialundervisning, som er over landssnittet på 8 prosent. Andelen er altså langt høyere på ungdomsskolen enn i barneskolen, og flertallet er gutter.

Selv om tallene kryper nedover for fylket, andelen var 10,7 prosent i 2012, er det nå laget en strategi for ytterligere reduksjon. Det er gjort i samarbeid med Fylkesmannen.

Lederen av Forum for utdanning, Inger Lysa, sier målet er å få flere elever inn i ordinær undervising, og at vedtak om spesialundervisning skal gjøres på tryggere grunnlag enn før. Arbeidet har munnet ut i hefte som er klart i disse dager.

– Kommunene velger selv om de vil bruke metodene som foreslås. Men mitt inntrykk er at mange ønsker en omlegging, sier Lysa.

Hun er også kommunalsjef i Porsgrunn, og sier kommunen har hatt noe nedgang i spesialundervisningen de siste årene.

– Men ved Klevstrand skole ble det gjort en stor snuoperasjon. For et par år siden hadde skolen den høyeste andelen elever med spesialundervisning i kommunen, rundt 20 prosent. Men der mer enn halverte de tallene. Samtidig økte læringsutbyttet til alle elevene formidabelt, og sykefraværet blant lærerne gikk ned, forteller Lysa.

Artikkeltags