Skagerak Energi vil bygge LNG-anlegg

Artikkelen er over 14 år gammel

Skagerak Energi vil være med på byggingen av et nytt produksjonsanlegg for naturgass (LNG) i Rogaland.

DEL

Skagerak Energi går sammen med Lyse Kraft og Agder Energi om å bygge et produksjonsanlegg for LNG (Liquid Natural Gas) i Sola kommune på Vestlandet. En endelig beslutning vil bli tatt høsten 2005 etter at de markedsmessige, tekniske og økonomiske beregningene for prosjektet er ferdig. Investeringsrammen er på 600 millioner kroner fordelt likt på de tre eierene i konsortiet.

- Vi er veldig positive og tror på et slikt produksjonsanlegg, sier direktør Wilhelm Rondeel i Skagerak Energi til TA.

IKKE ALTERNATIV

LNG-anlegget vil ikke virke inn på arbeidet med å etablere et gassrør til Grenland. I Grenland og Vestfold vil anlegget på Vestlandet bidra til en tidlig oppbygging av markedet for naturgass.

- Etter at et gassrør er etablert vil LNG fortsatt være den beste løsningen for kunder som ikke ligger i nærheten av rørtraseen, mener Rondeel.

Gjennom sitt eierskap i selskapet Naturgass Grenland har Skagerak Energi allerede etablert leveranser av naturgass til nedre Telemark. Sykehuset Telemark og Eramet er blant foretakene som bruker naturgass i sin virksomhet. Naturgassen transporteres nedkjølt med tankbiler over fjellet fra Vestlandet og til lokale tankanlegg.

Direktør Rondeel mener det er store avsetningsmuligheter for nedkjølt naturgass. Mange potensielle kunder ligger utenfor traseen for det aktuelle gassrøret til Grenland og kan derfor bare nås med båt eller tankbiler. Lyse Kraft samarbeider i dag med rederiet I.M Skaugen ASA om skipstransport av LNG. Rederiet har i løpet av de siste årene utviklet en skipsbasert leveransekjede for naturgass. De viktigste anvendelsesområdene for naturgass er i industrien, transportsektoren og til oppvarming.

- Vi ønsker å være med og bygge opp et marked for naturgass før andre gjør det og ser på medeierskapet i et produksjonsanlegg for LNG som et tilskudd til vår øvrige aktivitet. På den måten griper vi fatt i flere deler av verdikjeden for naturgass, sier Rondeel. Produksjonsanlegget på Vestlandet blir trolig dimensjonert for rundt 300 000 tonn nedkjølt gass i året. I dag produseres det samlet 60 000 tonn LNG i Norge på de to stedene Kollsnes og Karmøy.

Artikkeltags