Det lover Asbjørn Sletholt.

- Som utleier benytter jeg meg av partenes gjensidige rett til å si opp leieforholdet etter husleieloven og kontraktene som er inngått. Og de berørte har rett til å klage.

ROMSLIG

Sletholt har vært rundt og informert de aktuelle leietakerne om oppsigelsene som også er skriftlige, foreløpig bare med unntak av Hellelid. Og alle blir fulgt opp, sier han.

- Jeg kommer ikke til å sette noen på gata. Alle skal få god tid til å finne seg noe nytt, og jeg er innstilt på å finne løsninger for dem som ikke klarer det.

VIRKELIGHETEN

Alle som leier bolig må regne med å kunne bli sagt opp. Det er ulempen ved å leie framfor å eie, mener utleieren som med Hero-kontrakten i lomma blir Skiens største asylutleier.

En del av boligene han nå disponerer står tomme. Åtte leietakere har fått oppsigelsesvarsel.

- ENKLERE

- Hvordan forklarer du at de foretrekker dette framfor å fortsette med vanlig utleie?

- Jeg får med en profesjonell organisasjon å gjøre og én leietaker. Det er mye enklere, langsiktig og stabilt enn hele tiden å skulle forholde seg til noen og tjue leietakere, som jeg har gjort til nå.

Sletholt skal huse 150 asylsøkere som UDI skal vente-bosette i Skien framover.

- Hvordan skal du skaffe resten tak over hodet?

- Ved oppkjøp og med samarbeid med andre utleiere.