Forslaget om direkte ordførervalg skal behandles av formannskapet i Siljan tirsdag.

Tone Løwer Gurholt, leder i Siljan Venstre og medlem i formannskapet, sier hun ønsker at Siljan blir med i forsøksordningen på direktevalg på ordfører.

FÅR NY ORDFØRER

Neste år skal Kommunal- og Regionaldepartementet utvide ordningen med direktevalg på ordfører fra 36 til 50 kommuner. Samtidig har den populære Siljan-ordføreren Finn Tallakstad (Ap) bestemt seg for å trekke seg som ordfører. Siljan vil få en ny ordfører neste år, og da mener hun det ville passe fint at Siljan kommer med i denne ordningen.

I praksis vil dette bety at det blir to valglister. En stemmeseddel for et parti og en annen stemmeseddel for å velge ordfører.

GI FOLK MER MAKT

- Da vil innbyggerne og ikke kommunestyret velge ordføreren, sier Løwer Gurholt.

Hun mener dette vil gi velgerne og innbyggerne i kommunen mer makt og innflytelse. Da får velgerne selv bestemme hvem som skal representere kommunen utad, og hvem som skal fungere som kommunens øverste politiske leder.

STØRRE OPPSLUTNING

- Noen mener dette også vil øke valgoppslutningen, mens andre tror den vil bli lavere. Jeg tror det vil øke valgoppslutningen fordi vi gir velgerne tillit, sier Løwer Gurholt.

- Respekten for politikerne og politikk vil kunne bli høyere hvis man unngår å få et inntrykk av at politikerne driver med hestehandel og inngår merkelig valgteknisk samarbeid i et spill om makt, sier Venstre-politikeren.

- Kritikken mot ordningen er man risikerer å få en ordfører som kommer fra mindretallet i kommunestyret. Men ordføreren må uansett følge vedtakene som er gjort av det politiske flertallet, sier hun.

IKKE EGEN KARRIERE

Løwer Gurholt avviser at hun er ute etter å mele sin egen kake for å gjøre politisk karriere og bli Siljans neste ordfører.

- Dette handler ikke om person. Dessuten er ikke jeg nominert på noen valgliste foreløpig. Jeg fremmer ikke dette forslaget for min egen del, men fordi jeg tror det vil bli bedre for Siljan.

- Siljan Venstre har fremmet et liknende forslag tidligere, og da ble det nedstemt. Er ikke dette bare et populistisk utspill?

- Dette er ikke populisme. Siljan er en liten kommune, og det er ikke de store politiske kranglene her. Et direkte ordførervalg vil være en milepæl for Siljan.

- Dette tror jeg vil være ålreit for Siljan. Det er noe jeg har tro på, og det er derfor jeg har fremmet forslaget. Hvis man sitter og ser på forholdene uten å prøve å gjøre noe, så skjer det ingenting, sier Tonje Løwer Gurholt.

Hennes mor, Eldbjørg Løwer, var ordfører i Kongsberg kommune for Venstre og seinere statsråd i en borgerlig regjering.