Nytt ja til flyplassen

Artikkelen er over 14 år gammel

SKIEN: Skien kommune vil satse videre på ruteflyging fra Skien lufthavn Geiteryggen ved å dekke underskuddet i flyplassen og oppgradere tårnet. Det vedtok et enstemmig Skien formannskap i går.

DEL

Skien kommune har fått tilbud om vederlagsfritt å overta alle aksjene i selskapet Skien lufthavn.

Planen er å videreføre Geiteryggen med å starte ruteflyging. Flyselskapet Coast Air og det lokalt stiftede selskapet Vildanden har planer om å starte opp med ruteflyging til Bergen fra januar 2005.

Politikerne i Skien har etter mange redningsforsøk vært negative til å satse videre på Geiteryggen. I næringsutvalgets siste møte nylig ble det avvist å satse på det siste prosjektet.

PRIVAT KAPITAL

Rådmann Knut Wille opplyste i formannskapet at denne gangen er det bare private næringsdrivende som går inn med kapital på rundt i underkant av tre millioner kroner.

Ifølge Wille var det dermed de private og næringslivet som ville tape penger og ikke kommunen hvis også dette forsøket på flyplassen strandet.

Men siden Skien kommune skal overta alle aksjene i Skien lufthavn, må kommunen også overta underskuddet. Det er beregnet et underskudd på 300 000 kroner for 2004 ved Skien lufthavn, ifølge rådmannen.

Wille mente dette beløpet ikke er høyere enn det Skien kommune likevel måtte ut med i kostander i forbindelse med avvikling av flyplassen i tilfelle en konkurs i 2005. Dessuten vil kommunen miste muligheter for landingsavgifter ved en konkurs.

I vedtaket ligger det også inne en oppgradering av tårntjenesten på Geiteryggen i forhold til nye krav fra Luftfartstilsynet begrenset oppad til 700 000 kroner. Men den investeringen er bare nødvendig hvis det blir ruteflyging der i løpet av 2005.

TVILENDE JA

Varaordfører Heidi Hamadi sa hun hadde tvilt seg fram til et ja, og ville stemme for innstillingen.

- Vi ønsker at det skal være ruteflyging på Geiteryggen. Når de i tillegg har funnet finansieringskostnader uten kommunal støtte eller garanti, er det bra. Hvis vi ikke har tro på dette konseptet, så er ikke dette noe som blir bundet opp i vårt budsjett, sa Hamadi,

Nils Hoppestad (KrF) mente det var en god beskrivelse Hamadi ga med å ha tvilt seg fram til et ja.

- Det tror jeg vi alle har gjort, og det hadde vært hyggelig hvis vi fikk et enstemmig vedtak på Geiteryggen. Nå er det snakk om Vildanden. Det kunne like gjerne ha vært når "Vi døde våkner" eller når den døde våker, sa Hoppestad med ibsenske bilder.

MISTE TÅLMODIGHETEN

Hedda Foss Five (A) pekte på at politikerne i Skien har begynt å miste tålmodigheten etter utallige gjenopplivingsforsøk på Geiteryggen. Men Five pekte på at det tross alt er et forholdsvis lite beløp det er snakk om denne gangen for å redde Geiteryggen og arbeidsplassene der i forhold til hva bystyret nylig har bestemt seg å for å bruke av millioner på andre arbeidsplasser i kommunen.

Karin Mathisen (H) stemte også for rådmannens innstilling om Geiteryggen. Hun håpet nedgangen vil snu og at det nå skal lykkes for Skien lufthavn.

- Hvis Skien lufthavn nå skulle bli nedlagt, vil vi aldri igjen få en flyplass i Skien, noe som ville være trist, mente Mathisen.

Trond Ballestad (Sp) stemte også for forslaget om Geiteryggen. Han pekte på at det denne gangen er næringslivet som drar lasset for driften av flyplassen.

Artikkeltags