Nytt gullår for Øygarden-søsknene

LØNNSOMT: Petter Øygarden (bildet) og de tre søsknene har bygd opp en særdeles lønnsom prosjekt- og entreprenørbedrift.

LØNNSOMT: Petter Øygarden (bildet) og de tre søsknene har bygd opp en særdeles lønnsom prosjekt- og entreprenørbedrift. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Brødrene Petter, Pål og Truls Øygarden og søstera Mette Øygarden Ponche de Leon fortsetter å tjene meget gode penger.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Det meste av familievirksomheten ligger i konsernet Øygarden Eiendom AS som bygger boliger og næringsbygg hovedsakelig i Porsgrunn. Konsernet består av morselskapet Øygarden Eiendom AS, Bratsberg Gruppen som eies 92,3 prosent, Bratsberg Utbygging AS 55,3 prosent, Findal Utvikling 35 prosent, Bugten AS 33,3 prosent (eier tomter langs Skienselva) og 50 prosent i Utsikten Strømdal.

REGNSKAPET

Konsernet omsatte i 2007 for 78,3 millioner kroner som er litt mer enn en halvering sammenlignet med året før. Driftsresultatet endte på 17 millioner kroner mot 74 millioner kroner i 2006. Resultat før skatt ble 19,5 millioner kroner mot 69,5 millioner kroner året før.

Det eventyrlige resultatet for to år siden skyldes store ekstraordinære inntekter fra salget av deres utleiebygg til Meny, Plantasjen og Bergbys ved Telemarksporten. Salget ble bokført med 43,5 millioner kroner. Således er ikke de to regnskapsårene 2007 og 2007 sammenlignbare. Men dersom vi skreller bort de ekstraordinære inntektene ser vi at fire blad Øygarden i fjor tjente noe mindre på den løpende driften sammenlignet med 2006.

Fremdeles opprettholder de tre brødrene og søstera meget gode fortjenestemarginer. Salget av Bjørkedalsveien 4 ble solgt med god gevinst, i følge styret. I tillegg solgte Øygarden Eiendom AS en næringstomt på Skjelsvik og alle selvvaskeanleggene i CarCare-konseptet.

Det største prosjektet er utbyggingen av Bratsberg brygge-området i Porsgrunn. Så langt er 105 av 106 bygde leiligheter solgt. Det neste byggetrinnet på 45 leiligheter skal så ferdig om et par måneder. I tillegg utvikler selskapet næringslokaler i bygningskroppen.

MARGINER OG UTSIKTER

Bratsberg Gruppen har omkring 100 000 kvadratmeter under utvikling i Grenland. Styret for Øygarden Eiendom AS skriver i sin styreberetning datert 24 april at de forventer en vanskelig markedssituasjon for leiligheter i regionen.

Det samme mener styret i det Øygarden kontrollerte Bratsberg Utbygging AS. Selskapet kom ut av 2007 med en omsetning på 52,5 millioner kroner og et underskudd på to millioner kroner før skatt. Året før var omsetningen det dobbelte og resultatet 11,4 millioner kroner.

Familiebedriften er bunnsolid betydelig fri egenkapital. Den bokførte egenkapitalen ved utgangen av 2006 var på 63,5 millioner kroner.

Styret for Øygarden Utbygging AS skriver at det i løpet av de siste to-tre årene har vært en betydelig økning av leiligheter i Grenland, noe som har medført økt konkurranse.

Byggekostnadene har også økt som følge av en betydelig økning i etterspørselen etter entreprenørtjenester både nasjonalt og regionalt. Dette innebærer et press på selskapets marginer, skriver styre som består av Pål Øygarden, Pål Lillefjære, Jan Terje Olsen og Petter Øygarden.

Bratsberg Gruppen eies med 20,5 prosent av Truls Øygarden, Petter Øygarden 40 prosent, Pål Øygarden 21 prosent og Mette Øygarden Sofie Ponche de Leon har 18,5 prosent. De hevet samlet fem millioner kroner i utbytte fra regnskapsåret 2007.

Artikkeltags