Ny plan kan gi kirkefred

Det er designer Roar Christiansen som har laget disse skissene.

Det er designer Roar Christiansen som har laget disse skissene. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

PORSGRUNN: Østre Porsgrunn kirke kan ligge i en park. Det gjelder bare å få Kirkebakken i tunnel. Den gamle kirken kan gjenoppstå og dekke rombehovene, viser nye skisser.

DEL

Det er komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke som er ansvarlig for en rekke idéskisser som er i ferd med å bli lansert. TAs lesere er de første utenforstående som får ta en titt.

Det er designer Roar Christiansen som har laget skissene.

FÅR VITE

- Vår idéskisse og forslag dekker behovene slik de framgår av funksjons- og romprogrammet, forteller Knut Kallhovde som er med i den uoffisielle gjenoppføringskomiteen.

Allerede søndag skal det skje en orientering om det nevnte programmet for menigheten i kirkestua. Planutvalget, som er oppnevnt av fellesrådet, står sentralt her.

IKKE SPLITTET AV BILER

Det er spesielt to ting som er verdt å nevne når det gjelder idéskissene.

* Kirkehaugen blir hel fordi veien Kirkebakken legges i tunnel, Kirkehaugen blir dermed ikke splittet i to av biltrafikk.

* Det legges opp til en underetasje med et areal på 492 kvadratmeter. Her er det møterom, kontor, toalett, lager og kjøkken – for nevne noe.

BYARKITEKT-TEGNINGER

Mannen bak idéskissene, Roar Christiansen, har basert dem på tegninger av Østre Porsgrunn kirke gjort av byarkitekten i Porsgrunn for om lag 50 år siden. Christiansen har ikke hatt funksjons- og romprogrammet for hånden.

- Likevel er skissene i samsvar med programmet til planutvalget, påpeker Knut Kallhovde.

– Han har til og med fått med et toalett for funksjonshemmede som ikke planutvalget har.

PARK

- Slik vi ser det kan det bli et parklignende område på Kirkehaugen. Her vil ikke biler ha tilgang, og de historiske bygningene blir respektert.

- Hva med parkeringsplasser?

- Det blir ikke noe problem. En kan tenke seg at en tar noe av søsterhjemmets parkering eller lager til et eller annet i Sverresgate.

INGEN MOTSETNING

- Og hva vil dere gjøre nå?

- Vi skal ha et møte om kort tid for å legge opp arbeidet vårt videre, men vi ønsker å oppnå en dialog med planutvalget og Porsgrunn kirkelig fellesråd. Hvis det må bli reguleringsplan, vil vi være representert med våre ideer.

- Det er mulig å bygge en bro mellom de ulike syn i denne saken, romprogram og en gjenreist kirke er ingen motsetning.

Artikkeltags