Narkodømt løslatt etter rettstabbe

Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

På grunn av mulig inhabile meddommere i tingretten, ble en 38-åring nylig løslatt fra fengsel. Skiensmannen sonet en fengselsdom på fem år for befatning med flere kilo amfetamin. Nå kan dommer i 13 straffesaker bli opphevet av Høyesterett.

DEL

LES OGSÅ: - Retten var aldeles uvitende

Bakgrunnen for den mulige inhabiliteten, er at fem av Nedre Telemark tingretts meddommere har hatt såkalt begrenset politimyndighet som naturoppsyn.

Totalt skal en gjennomgang utført av tingretten, ha avslørt at fem meddommere har hatt begrenset politimyndighet samtidig som de har deltatt som meddommere de siste 13 årene.

- Jeg har ikke vært borti noe liknende tidligere, sier statsadvokat Petter Sødal på spørsmål fra TA.

KAN BLI OPPHEVET

Det er nå opp til Høyesterett å avgjøre om de 13 dommene blir opphevet.

- Riksadvokaten har brakt en av disse sakene inn for prøving i Høyesterett for å finne ut om meddommere som har begrenset politimyndighet uten videre er inhabile i rettssaker, forteller Sødal.

De øvrige 12 dommene ligger nå på vent hos statsadvokaten i Vestfold og Telemark, inntil Høyesterett har behandlet saken ferdig.

- Dommen som er sendt til Høyesterett er en økonomisak som dreier seg om avgiftsunndragelse, sier Sødal.

- ALLE ER LØSLATT

Ifølge Sødal ble alle som har sittet og sonet i de aktuelle sakene løslatt for et par måneder siden.

- Hvis det er noen som er dømt til ubetingede dommer blant disse sakene som ennå ikke påbegynt soningen sin, så blir disse utsatt, sier Sødal.

Etter det TA kjenner til, skal en domfelt i en av de aktuelle sakene ha fått førerkortet sitt tilbake etter at den mulige inhabiliteten ble kjent. En annen skal politiet ha avsluttet samfunnsstraffen til. En av de domfelte skal etter det TA kjenner til være død, og en annen skal være bosatt i utlandet.

- USIKKER BETYDNING

Ifølge Sødal er det usikkert om det har hatt noen praktisk betydning for utfallet av straffesakene at meddommerne har hatt begrenset politimyndighet.

- Man kan ikke vite om dette har hatt noe å si for utfallet av sakene, men det er noen yrkesgrupper som ikke kan utføre gjerningen som meddommere, og hvilke dette er bestemt i domsstolsloven, forteller Sødal.

Domstolloven sier blant annet at ansatte i politiet eller påtalemyndigheten ikke kan være meddommere i retten.

- En gammel rettsavgjørelse som gjaldt en sersjant i forsvaret, sier at tilsvarende også gjelder for personer med begrenset politimyndighet, hevder Sødal.

Det er denne avgjørelsen som Høyesterett nå skal vurdere i forhold til de 13 dommene fra Nedre Telemark tingrett.

Artikkeltags