- Jeg må ærlig innrømme at jeg syntes at den rødgrønne regjeringen og en landbruksminister fra Skien virket spennende. Men forventningene til dette samarbeidet har vi vel fått se litt for lite til ennå, sier Vetle Øverland.

Han driver som bonde på Findal utenfor Skien. Med både gris, storfe, oppdrett av rideponnyer, økologisk kornproduksjon og grønn omsorg.

- Skal man overleve som bonde i dag er man nødt til å ha flere ben å stå på. Det er vanskelig å kun ha en type produksjon, sier han.

LØFTET FORVENTNINGENE

Øverland mener at spesielt Senterpartiet var med på å løfte forventningene foran fjorårets landbruksoppgjør. Et oppgjør som etter hans mening ikke helt innfridde kravene og forretningene.

- Hvis fjorårets oppgjør skal ligge til grunn for trenden vi kan regne med fra regjeringen, så vil det gå både to og tre år før de klarer å innfri forventningene de skapte i fjor. Så jeg håper veldig at årets oppgjør blir bedre, sier han.

At landbruksministeren er en kollega fra Skien synes han så langt at man ikke ser så mye til.

- Men samtidig så skal han også få tid. Jeg håper at han klarer å endre på ting litt etter hvert. Det er ikke så enkelt å være landbruksminister heller, hvis man skal prøve å endre ting med det byråkratiet som eksisterer, sier Vetle Øverland.

- Jeg håper imidlertid at han og regjeringen klarer å levere. For klarer de ikke det de har lovet, så vil de også miste tilliten.

GJØR NOE MED VISJONEN

På spørsmål om han mener Terje Riis-Johansen har en visjon som landbruksminister, så mener Øverland at han ser denne.

- Terje har en visjon om familiejordbruk. Men det nytter ikke bare å prate om det så lenge man stort sett gjør som alle andre har gjort tidligere. Hvis du har en visjon må du også gjøre noen grep slik at det blir mulig å drive med familiejordbruk. Det må legges til rette for at man har muligheten til å tjene det man trenger. Det han har gjort til nå har stort sett vært å sperre muligheten for fradeling av eiendom og overføring av tilleggsjord, sier Vetle Øverland.

Heller ikke skattleggingen av landbrukseiendommer er Øverland veldig begeistret for at landbruksministeren innførte.

SPILLER INGEN ROLLE

Vetle Øverland synes det nesten ikke ser ut til å spille noen rolle hvem som sitter og styrer.

- Hovedproblemet vårt er vel at landbrukspolitikken er så lite forutsigbar. Jeg rekker jo ikke å fore opp en okseslakt før politikken er endret, og det tar bare tre år.

- Politikerne klarer ikke å styre eller innvirke på. internasjonale trender. Blant annet tror jeg sterk satsing på bio, både som drivstoff og til oppvarming, vil føre til økte matvarepriser.

- Vi er inne i en veldig spennende periode. Mye tyder på at landbruket kan komme til å ha en helt annen betydning framover enn det den har hatt de siste 20 årene. Blant annet som råvareprodusent til annet enn mat, sier Vetle Øverland.