Gå til sidens hovedinnhold

Millionbot til Yara etter oljeutslipp

Artikkelen er over 7 år gammel

PORSGRUNN: Politiet har gitt Yara en bot på to millioner kroner for utslippet av 13 tonn fyringsolje i Frierfjorden. Et sterkt skjerpende moment ved straffeutmålingen er at Yara fikk en nesten identisk bot i fjor.

Yara får en bot på to millioner kroner for overtredelse av forurensningsloven. Bakgrunnen er utslippet av cirka 13 tonn fyringsolje i sjøen fra Yaras fabrikker på Herøya. Utslippet skjedde den 24. november i 2012.

Les også: Slapp ut fem tonn olje

– Oljeutslippet medførte tilgrising av 2,5 kilometer strandsone, tre båter og fem brygger, og medførte død for fem fugler, skriver politiadvokat Svein Folkestad i forelegget som er sendt fra Telemark politidistrikt.

Årsaken til utslippet var overfylling av en tank for fyringsolje, som gjorde at oljen ble presset opp i et avluftingsrør over tak. Oljen rant derfra ned i et takløp via hovedkloakk og videre ut til sjø.

Boten som er fastsatt i forelegget, bygger på at forelegget blir vedtatt. Ved utmålingen av boten er det følgelig lagt inn en strafferabatt på dette grunnlag, sier politiadvokaten i brevet. Dersom forelegget ikke vedtas, slik at saken må oversendes til domstolen, bortfaller strafferabatten. I retten vil det i så fall bli lagt ned påstand om bot på 2,4 millioner, i tillegg kommer saksomkostninger.

STERKT SKJERPENDE

Politiadvokaten sier det er sterkt skjerpende moment ved straffeutmålingen, og legger her vekt på Yaras gjentatte brudd på blant annet forurensningsloven og internkontrollforskriften.

Han påpeker at Yara fikk en bot for brudd på disse bestemmelsene i fjor sommer. Dette var for et forhold som skjedde samme år som oljeutslippet de nå bøtelegges for. Da ble de bøtelagt for å ha tilgriset hus, biler og terrasser hos en rekke beboere på Knardalstrand, med hvitt fosfatstøv. Den gang ga politiet først en bot på tre millioner kroner til Yara, men etter en klage fra selskapet ble boten redusert til én million kroner.

RYDDET OPP

– Vi slapp ut oljen, og vi betaler boten, sier Per Knudsen, Yaras fabrikksjef på Herøya.

Han synes imidlertid boten er høy.

– Men slik er det: Vi er et stort selskap og får bot etter størrelse og betalingsevne.

– Politiadvokaten skriver det er sterkt skjerpende at Yara har gjentatte brudd på forurensningsloven. Har du ikke kontroll på driften, fabrikksjef?

– Vi har hatt for mange utslippsepisoder, og må skjerpe oss kraftig. Vi ønsker å være en ansvarlig aktør i samfunnet, sier Knudsen.

– Hva gjøres for å forhindre at dette skal skje igjen?

– Vi har gjort betydelige forbedringer i helse-, miljø- og sikkerhet de siste årene. Og vi slapper ikke av nå. Vi investerer store beløp på slike tiltak framover. Jeg kan ikke garantere at det aldri skal skje et utslipp igjen, men vi jobber systematisk og målrettet med dette.

– Hvor mye investerer dere?

– Jeg vil ikke gå ut med konkrete tall. Men det er snakk om store millionbeløp på Herøya, sier fabrikksjefen.

I etterkant av oljeutslippet var Yara raskt ute og ryddet opp etter seg i Frierfjorden og Breviksstrømmen. Beboere i Brevik uttalte til PD at de var svært fornøyde med at oljegriseriet ble fjernet, og at de hadde fått nye brygger.

Også Kystverket og Interkommunalt utvalg for akutt forurensing (IUA) i Telemark sa seg tilfreds med opprydningen som ble gjort i etterkant av utslippet.