Gå til sidens hovedinnhold

Med egen sjåfør til barnehagen

Artikkelen er over 14 år gammel

SKIEN: Skien kommune har som mål at alle minioritetsspråklige barn skal gå i barnehage for å bli bedre rustet til skolen. For å øke deltagelsen i denne gruppen, tilbyr kommunen skyss i leiebil med egen sjåfør.

Fra nyttår innførte skole- og barnehageavdelingen i Skien kommune en skyssordning for innvandrerfamilier med små barn.

- Andelen av barn fra språklige minoriteter er fremdeles lav i barnehagene. Dette er svært beklagelig da det er stor enighet om at disse barna bør gå minst to år i barnehage før de begynner på skolen, sier prosjektleder for minoritetsspråklige førskolebarn i skole- og barnehageavdelingen i Skien, Tone Klakegg.

ØKNING PÅ 48 BARN

Gjennom en rekke ulike prosjekter, jobber Skien kommune med å forebygge at barn dropper ut av skolen som følge av språkproblemer.

Rundt halvparten av barna med minoritetsbakgrunn i Skien kommune, benytter seg av barnehage.

Som følge av en rekke tiltak, har antallet økt fra 202 barn til 250 bare det siste året. Det er Tone Klakegg svært fornøyd med, samtidig som behovet for enda mer tilrettelegging er stort.

UTEN BIL

- I familier der begge foreldre har et annet morsmål enn norsk, har vi en utfordring med informasjon om barnehagens betydning i det norske samfunnet. Kontantstøtteordningen påvirker beslutningen i de første tre leveårene, pluss at kjøring til og fra barnehagen er et problem for mange familier, forklarer Klakegg om utfordringene i språkarbeidet.

- Bakgrunnen for skysstilbudet, er at mange ikke har egen bil og det er uvant å kjøre på vinterføre.

REAKSJONER

- Det er med fortvilelse styrere har registrert at minioritetsforeldre sier opp plassen fordi de ikke klarer å følge barna til barnehagen. Mange må takke nei til plass hvis de ikke får et tilbud fra en barnehage i nærområdet, fortsetter Klakegg.

Hun er forberedt på reaksjoner til at minioritetsbarn får skyss når foreldre flest må ordne skyss selv.

- Vi mener dette er et viktig tiltak til en ekstra sårbar gruppe. Det er et problem i skolen at disse barna får en dårlig start hvis de ikke deltar i barnehage i førskolealder.

ØREMERKEDE MIDLER

I samarbeid med NAV arbeid begynte Hazem Masiha Darbaz som sjåfør i barnehageavdelingens leasingbil fra 2. januar.

Som far og bestefar vet han at det er viktig å ikke stresse opp barna.

- Jeg henter dem i døra hjemme, kjører rolig til forskjellige barnehager og leverer dem inn døra der, forklarer den arabisk- og norsktalende sjåføren, som stortrives i jobben.

- Det blir spennende å se om vi øker antall minoritetsbarn med skysstilbudet. Hvem som får skyss, blir avgjort i hvert enkelt tilfelle. Vi har sju barn i ordningen nå og meningen er at vi skal tilby hjelpen til familiene som trenger det aller mest, sier Tone Klakegg, som finansierer de ulike språkprosjektene i kommunen med øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet.

SKIEN OG VINJE

Fra perioden januar til desember i 2005, økte Skien kommune antall minoritetsbarn i barnehagen fra 190 til 202. I Vinje kommune økte antallet fra 2 til 8 barn. I de andre telemarkskommunene ble det ikke registrert en økning av minoritetsbarn med pedagogisk tilbud i samme periode.

Telemark hadde i slutten av 2005 437 førskolebarn fra denne gruppen med tilbud i barnehage, ifølge tall fra Fylkesmannen i Telemark.