KREM står for kreativt og mangfoldig arbeidsliv. Organisasjonen har hovedkontor i Skien. De har som hovedmål å prøve å få arbeidsledige, sykmeldte, uføretrygdede, sosialklienter eller attførte tilbake i arbeidslivet.

- Det er klart at en halv million kroner i støtte vil ha mye å si. Det vil gi en større forutsigbarhet for organisasjonen, men for meg er helt klart den symbolske betydningen større, sier Hilde Dalen til TA.

10 MILLIONER

- I kampen mot fattigdom styrker regjeringen kontakten med frivillige organisasjoner og etablerer et kontaktutvalg for fattigdomsbekjempelse. Vi har bevilget 10 millioner kroner til dette formålet i statsbudsjettet for 2008, sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding i går.

KREM vil altså motta en halv million av disse. Organisasjonen startet opp i 2005. Normalt sett tar det mange år før man mottar lignende driftsstøtte.

- At vi har fått støtte på så kort tid er svært gledelig. Det viser at vårt arbeid er blitt lagt merke til. Pengene vil gå til driftingen av organisasjonen. Blant annet til å lønne en sekretær, sier Dalen.

NÆRINGSLIVET VIKTIG

Aller helst ønsker hun at organisasjonen kun skal være finansiert av næringslivet.

- Det viktigste for oss er at bedrifter ser at også de som står uten jobb av ulike årsaker har store ressurser, sier Dalen.

Hun holder mange foredrag rundt om i hele landet. Når TA får tak i henne på telefon sitter hun på Torp og venter på fly til Stavanger.

- Det går veldig bra, det har skjedd mye på svært kort tid. Etterspørselen fra næringslivet er stor, sier en fornøyd Dalen.

MANGE NYE PROSJEKTER

Organisasjonen jobber for tiden med flere nye prosjekter. Blant annet i Oslo og i Horten.

- Hvordan går det med senteret i Skien?

- Oppmøtet er ikke veldig stort, men vi får veldig mange henvendelser på telefon og over Internett. Det er mennesker fra hele landet som tar kontakt. Vi bruker blant annet MSN for å kommunisere, sier Dalen.

Hun kan også opplyse at det muligens blir etablering i både Finland og Tyrkia.